Ni vill vara relevant i varje kundsituation

Därför skapar vi förutsättningar för datadrivna beslut och utformar digitala tjänster baserade på faktiska användarinsikter där värdet uppstår i mötet mellan användaren och tjänsten.

Skapa konkreta lösningar utifrån abstrakta idéer

Har ni svårt att veta på vilket sätt er organisation kan dra nytta av digital utveckling? Kan era idéer fastna i segdragna processer eller springer ni ibland på bollar som ni inte vet om de genererar något värde? Med metoden Praktisk innovationsprocess tar ni abstrakta tankar och idéer till konkreta och brett förankrade lösningsförslag som kan implementeras i verksamheten.

Vi delar med oss av vår kunskap, framtidsspaning och det senaste som händer hos oss.

Smidigt att tycka till med hjälp av Stockholms stads e-tjänst E-tjänsten ”Tyck till” gör det enkelt för invånarna i Stockholms stad att lämna synpunkter om trafik- och utemiljö. Tyck till ägs av trafikkontoret och riktar sig till alla invånare som vill skicka in en synpunkt om gator och torg eller parker. Genom tjänsten uppmuntrar staden alla att hjälpa till att skapa ett renare, snyggare och tryggare Stockholm.

Vi är stolta över våra projekt