1. Alla
  2. Strategi/koncept
  3. Webbutveckling
  4. Digital projektstyrning
  5. I fokus
  6. Vårt DNA
  7. Digital marknadsföring
Begriplig vardagsekonomi för alla Min Ekonom är en digital lösning som vill göra digitala pengar minst lika begipliga som kontanter och brygga över gapet mellan dagens kontanter och digitala pengar. Vår ambition är att göra digitala pengar och digital ekonomi mer begriplig än dagens kontanter.