Digital anslagstavla hjälper Meridiums team att ta rätt beslut

När du kliver in på Meridiums kontor i Stockholm eller Kalmar så möts du av Meridiums digitala anslagstavla som kallas 411 - The Meridium Brief. Anslagstavlan är ett mycket bra verktyg och beslutstöd för Meridiums alla medarbetare och väcker alltid stor nyfikenhet hos besökare på våra kontor.

Den digitala anslagstavlan är tillgänglig var man än befinner sig, på skärmar på väggarna på kontoren, på webben och mobilen och anslagstavlan visar i realtid Meridiums viktigaste nyckeltal och hur företaget och respektive team presterar i förhållande till de mål som satts upp.

– Idén med anslagstavlan uppkom i vårt interna forum för medarbetarstyrning och det primära syftet med tavlan är att den ska vara en ekonomisk “rådgivare” när teamen eller företaget ska ta beslut enligt någon av våra beslutsmodeller, berättar Marcus Lindblom som är en av entusiasterna bakom utvecklingen av anslagstavlan.

På anslagstavlan kan man ta del av Meridiums ekonomiska resultat hittills under året och prognosen för det resterande året. På teamnivå går det att ta del av teamets debiteringsmål och hur teamen lever upp till de uppsatta målen som teamen själva har satt upp. Teamvyn visar också vilken trend teamet har sedan två veckor tillbaka. På teamnivå går det även att utläsa hur teamet mår utifrån den ”health check” som genomförs vid varje teamretro regelbundet samt hur planeringen ser ut på kort och lång sikt.

Andra värden som anslagstavlan levererar är hur nöjda våra kunder är, hur mycket tid vi lägger på försäljning och prioriterade internprojekt i förhållande till budget. Dessutom hur prognosen ser ut för den summa pengar som går tillbaka till medarbetarna i form av en konferensresa kommande år.

Anslagstavlan vidareutvecklas ständigt och nya funktioner levereras löpande.

– I framtiden kommer vi att låta teamen ha sina anpassade vyer där man mäter de mål man satt upp internt i teamet. För alla är det såklart också intressant att se säljsiffror och prognosen för försäljning och det är också funktioner som snart finns på plats, säger Anders Granberg, som tillsammans med Marcus och sitt team vidareutvecklar och förvaltar anslagstavlan.

Jan Lindén

Vill du veta mer om 411 eller andra digitala tjänster som vi har byggt?

Relaterade academyinlägg

Tre webbplatser lanserade åt Konsumentverket Tillsammans med vår kund Konsumentverket lanserade vi i dagarna tre webbplatser. Med stor kundkännedom och ett gediget förarbete blev det självklart att välja ett headless CMS för att hjälpa konsumenterna att lättare lösa sina problem.