5 tips: Såhär kravställer du för en effektiv lösning

Att som beställare kravställa på ett rätt och riktigt sätt är grundläggande för att förebygga fel och generera ett ändamålsenligt resultat, men – hur gör man egentligen?

Den enskilt största källan till fel i IT-system beror på för dåliga och otydliga krav. Det säger sig självt: Ämnet kan inte diskuteras nog. Det är av oerhörd vikt, för både arbetsprocess och inte minst resultat, att du som beställare detaljerar dina krav innan design och utveckling påbörjas för att förebygga resurskrävande rättningar.

Pernilla Arvidsson, projekt- och testledare på Meridium, är specialist inom området och har tidigare delat med sig av både fakta och egna erfarenheter inom ämnet i inlägg om kravhantering och olika typer av kravtekniker. I dessa inlägg diskuterar Pernilla bland annat:

• Funktionella och icke-funktionella krav
• Teknik för kravinsamling
• Vad en rättning innebär – både kostnadsmässigt och när det leder till minskad trovärdighet
• Kravhantering när man arbetar enligt Scrum

Förstår du länken mellan kravställning och en framgångsrik webbplats med återkommande besökare? Och är du redo att konkretisera diskussionen till praktiska tips som du kan applicera i din roll som beställare? Vi har tagit fram 5 tips som hjälper dig nå en effektiv lösning när du kravställer.

Guide: Såhär kravställer du för en effektiv lösning

5 tips för ett lyckat och värdeskapande slutresultat.

Relaterade academyinlägg

Minska friktionen i den digitala arbetsplatsen med en tydlig upplevelsestrategi För att vara framgångsrik i skapandet av en digital arbetsplats behöver vi förstå hur applikationer, tjänster, medarbetare och kunder samspelar och skapar de upplevelser som avgör hur vårt varumärke uppfattas och vårt totala värde.