8 anledningar till varför ett mediahanteringsystem (DAM) kan vara en bra idé

Att producera attraktivt innehåll för att kunna slå igenom bruset med just ert meddelande blir allt mer viktigt. Inte nog med att texten måste vara vass - någon form av mer visuellt tilltalande innehåll är oftast avgörande för att fånga intresset.

Ofta är det tyvärr just här som många redaktörer och marknadsförare får stanna upp i onödan. När väl texten är klar börjar arbetet med att hitta den eller de bilder eller videos som ska användas för att fånga in intressenten samt förstärka meddelandet.

Att bilder och filmer leder till ökade konverteringar är allmänt vedertaget. Föreställ dig en webbsida, Facebook eller Instagram utan bilder eller filmer. Sannolikt inte det högst konverterande och överlevande tillvägagångssättet. Vad beror detta på?

 • De flesta människor är väldigt visuella och bilder processas ca 60 000 gånger snabbare än text av våra hjärnor.
 • Större bilder leder som regel till högre konverteringar. Studier visade att en 28% större bild ökade försäljningen med 63%.
 • Personbilder med leende personer kan öka försäljningen med 10%.
 • Bilder som visar på produktfördelar ökar ett genomsnittligt köp med 17%.
 • 40 % av alla människor svarar bättre visuellt innehåll än innehåll med enbart text. (Det blir enklare för dig som avsändare att kommunicera och få mottagaren att förstå ditt budskap).

Webbredaktörer eller kommunikatörer har sannolikt en samling av mediafiler i de CMS som används. För de som jobbar på en marknadsavdelning finns kanske filerna i en mappstruktur på intranätet och dessa delas via en dropbox eller FTP. En kollega som inte dagligen använder mediafiler för att skapa eller publicera innehåll vet ofta inte var de hittar era mediafiler heller. Om de väl hittar filerna är det inte säkert att formatet passar eller att de kan kontrollera rättigheterna för användningen.

Sannolikt jobbar ni mer och mer med rörlig media eller har en ambition att göra detta då video är ett utmärkt sätt att nå ut. Det är informativt, lätt att ta emot för en besökare och oftast tillgängligt då det påverkar fler sinnen om exempelvis ett ljudspår också är med.

8 fördelar med ett DAM-system

I en tid där arbete hemifrån blivit vardag ökar behoven av digitala system för att underlätta de vardagliga arbetsuppgifterna ännu mer än tidigare. Det finns stora fördelar med att införa ett dedikerat system för att just hantera mediafiler, några av dessa är:

 • Kontroll av åtkomst - Ni kan själva bestämma vem eller vilka som ska komma åt vilka delar av materialet.
 • En plats för alla medafiler - Att ha en dedikerad plats gör det betydligt enklare att veta vart man ska leta och hålla ordning
 • Återanvändningen ökar - Bilden som du har köpt in eller tagit kan återanvändas av en kollega som inte behöver köpa in bilden på nytt.
 • GDPR säkrad - Ett modernt DAM har naturligtvis stöd för att koppla avtal eller samtycken till mediafiler samt möjlighet att visa var en mediafil används (spårbarhet).
 • Kontroll av rättigheter - Eventuella begränsningar för hur eller var filen får användas.
 • Konverteringar till optimerade format - Ett DAM har funktionalitet att konvertera och optimera mediafiler. Användaren behöver då ingen kunskap om, eller licenser för andra mediahanteringsystem.
 • Kostnadsbesparande - Baserat på insparad tid, ökad återanvändning av mediafiler och minskad risk för otillåten användning vilket kan leda till böter.
 • Tillgänglighetskrav - om ni som organisation omfattas av lagkravet eller har tagit ett ställningstagande om att tillgänglighetsgöra exempelvis er site är det fördelaktigt eller avgörande att mediahanteringssystemet har en videolösning som uppfyller kraven för tillgänglig video och t.ex. kan texta er video.

Många av våra kunder använder ett DAM (Digital Asset Management) system för att underlätta hanteringen av mediafiler och få en bättre kontroll på punkterna ovan. Kontakta oss gärna för en förutsättningslös demo av DAM via ex vår partner ImageVault. Här beskriver de varför media är viktigt och vad ett DAM gör i stora drag.

Mats Lindblom

Vi jobbar med flertalet DAM-aktörer på marknaden och kan ge oberoende guidning gällande vilket system som passar bäst för just era behov.

Källor:

https://conversionsciences.com/which-pictures-convert-best-guide-high-converting-images/

 https://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/33423/19-Reasons-You-Should-Include-Visual-Content-in-Your-Marketing-Data.aspx

Relaterade academyinlägg

Tre webbplatser lanserade åt Konsumentverket Tillsammans med vår kund Konsumentverket lanserade vi i dagarna tre webbplatser. Med stor kundkännedom och ett gediget förarbete blev det självklart att välja ett headless CMS för att hjälpa konsumenterna att lättare lösa sina problem.