Tips till dig som skriver för webben

På webben finns många potentiella läsare som snabbt skannar av din sida för att avgöra om den är tillräckligt intressant att läsa vidare. Här kommer några tips för att skapa innehåll som är informativt, tillgängligt och sökoptimerat.

Tänk efter vem du skriver för

Är det företagets befintliga och potentiella kunder du skriver för eller är det studenter och deras föräldrar? Välj de mest prioriterade målgrupperna när du formar innehållet i din text och välj tilltal därefter.

Fånga läsarens intresse

Välj en rubrik som beskriver vad resten av sidan kommer att handla om och sammanfatta sidans innehåll i en ingress som fungerar som intresseväckare för vidare läsning. Håll texten kort och informativ och undvik krångliga ord, svår terminologi och för många "utsvävningar". Tänk efter vad läsaren kan tänkas vilja veta och håll dig till kärnan i din text.

Inspirera med en bra bild - en bild säger mer än 1000 ord! En sida med en snygg bild som förstärker rubriken ser välarbetad ut och inspirerar ofta mer än en sida som saknar bilder.

Undvik länkar i brödtexten. Många klickbara ord i brödtexten stör läsningen eftersom de uppmuntrar till klick bort från sidan. Särskilj också information som passar i puffar från brödtexten för att göra sidans innehåller "renare". Rena fakta, t ex i form av siffror och sammanställningar, passar bra att skilja från huvudtexten i en faktaruta eller i en puff beroende på vad som finns att välja på. Det finns också mycket information som lämpar sig bättre i video än som text, t ex instruktioner om hur något ska utföras.

Innan du publicerar din sida, be en kollega korrekturläsa och ge återkoppling på det du skrivit. Detta höjer kvaliteten och du undviker att publicera onödiga stavfel och annat slarv.

Se till att sidan är sökoptimerad

Tänk ut vilka ord eller frågeställningar du tror att en läsare skulle kunna tänkas använda för att hitta din sida. Se till att dessa ord finns på din sida, gärna även synonymer till orden. Tänk också över hur sidans innehåll kan göras unikt mot konkurrenter och så pass kvalitativt att det delas i sociala medier.

Välj en titel och en rubrik som är relevant för sidans innehåll. Titeln visas i webbläsarens titelbar och i html-koden och rankas liksom rubriken väldigt högt av sökmotorer. Det är också viktigt att startsidan på en webbplats har en rubrik. Om designen för startsidan är blockbaserad och saknar en visuell rubrik bör en rubrik läggas till i koden i sökoptimeringssyfte.

Välj en intressant och säljande text som "meta-description", dvs. den text som visas under länken i en träfflista efter sökning. Meta-description är inte jätteviktig för sökrelevans, men en bra meta-description kan vara avgörande för om besökarna kommer att klicka på länken till innehållet i träfflistan. Många länkar från andra webbplatser till sidan medför också att innehållets relevans rankas högre.  Även ord som förekommer i länkar påverkar ranking i sökresultat.

Tips för hög tillgänglighet

Tillgänglighet på webben handlar om att alla, oavsett fysiska och tekniska förutsättningar, ska kunna ta del av informationen på en webbplats. Du som redaktör kan påverka webbplatsens tillgänglighet genom att följa riktlinjer kring hur innehållet utformas.

Alla bilder ska ha en tillhörande alternativ text som beskriver bilden, för skärmläsare och för tillfällen när bilder av någon anledning inte kan läsas in. För att uppläsningsverktyg ska tolka rubriksättningen rätt behöver den vara hierarkisk, dvs. huvudrubrik måste komma före mellanrubrik och mellanrubrik måste komma före liten rubrik osv. Länkar bör också ha beskrivande namn, tillhörande beskrivning och titel.

Kursiva texter har dålig läsbarhet för synsvaga och bör därför undvikas. Inmatningsfält i formulär bör också ha tillhörande beskrivning av fältet.

Tabeller

Breda tabeller med många kolumner bör undvikas om inte html-koden är anpassad för att visa tabeller på ett bra sätt även för små skärmar som mobiltelefoner. Responsiva webbplatser brukar anpassa sidmallarna på ett bra sätt, men det är inte alltid som hänsyn tagits till tabeller. Tabeller är också till för att lista data i form av kolumner och rader och ska inte användas för layout, t ex för att högerjustera text bredvid en bild. Skärmläsare tolkar tabeller som just datatabeller och uppläsningen kommer inte att upplevas som relevant när tabeller används på annat sätt.

Det finns speciella html-taggar för tabeller som inte visas för besökaren, men som är viktiga för att tabellen ska upplevas på ett relevant sätt vid uppläsning. Den rad i tabellen som utgör kolumnrubriker ska vara markerad som rubrikrad och tabeller ska även ha en tillhörande beskrivning.

Lycka till i innehållsdjungeln!

Relaterade academyinlägg

En SEO-granskning du inte har råd att missa Att få sitt webbplats innehåll att prestera både utifrån ett besökarperspektiv och från ett sökmotorperspektiv är något vi märker att många brottas med. Ofta vet man kanske inte riktigt vart man ska börja och vilka aspekter som får Googles algoritm att gilla ens webbplats och innehåll.