Begriplig vardagsekonomi för alla

Idag finns mängder av digitala lösningar för att hantera pengar, men de är abstrakta och det kan vara svårt att förstå hur mycket pengar man har på ett kort eller konto.

Det är lätt att hamna i ett digitalt utanförskap, som dessutom växer i takt med att färre och färre affärer och kaféer accepterar kontanter som betalmedel.

  • Linnéa Källgård Linnéa Källgård

Min Ekonom är en digital lösning som vill göra digitala pengar minst lika begipliga som kontanter och brygga över gapet mellan dagens kontanter och digitala pengar. Vår ambition är att göra digitala pengar och digital ekonomi mer begriplig än dagens kontanter. 

Vi har vant oss vid att allt som är digitalt är bättre och mer interaktivt än den analoga förlagan, digital musik och digital TV osv. Men det gäller inte för digitala pengar idag. Det är svårt att veta när pengarna är på väg att ta slut på kontot, och eftersom det är väldigt lätt att låna pengar blir det ännu klurigare - hur ska man veta hur mycket pengar man har när man får räkna också pengar som man inte har? 

Genom att förstå vad man har för tillgångar på kontot, få stöd kring om man har råd med en grej eller stöd kring inköp/transaktioner tror vi att vi kan göra digitala pengar både mindre läskiga, tryggare och bidra till ökad självständighet hos en målgrupp som hamnat i en digital gråzon. 

Att det här är ett brett problem vittnar TV-program som Lyxfällan om – en enklare och mer lättförståelig ekonomi angår alla och vi hoppas att det här ska bli en etablerad ekonomiapp tillgänglig för alla!

I PTS Sextonde Innovationstävling "Från utanför till internet" sätter de fingret på precis det här utanförskapet - lösningar som underlättar för människor som halkat efter digitaliseringens framfart. 

"Idag lever cirka 1,1 miljoner människor i Sverige i digitalt utanförskap. Vi på PTS arbetar för att alla ska kunna använda digitaliseringens möjligheter. Vi ser att stora grupper hamnar utanför för att de inte kan, förstår eller vill använda digitala lösningar. Det gäller till exempel många äldre, personer med funktionsnedsättning och nyanlända med låg utbildning."

Min Ekonom är ett av 8 projekt som fått vidare finansiering för att ta genomföra sina projekt.

Det här projektet skulle aldrig nått så här långt utan nära samverkan med Länsstyrelsen Örebro! Och ovärderliga insikter från eleverna på Projektkursen på Fellingsbro folkhögskola.

Under hösten 2020 kommer projektet att gå in i nästa fas - där vi ska skapa ett hållbart ekosystem kring lösningen och jobba vidare med den faktiska lösningen. En digital tjänst som leder till mindre impulsköp, bättre ekonomiskt självförtroende och ökad självständighet. En bättre förståelse för pengars värde, och bättre kontroll om något ändå skulle gå snett.

Linnéa Källgård

Vill du veta mer om hur Min Ekonom fungerar?