Dags att hylla en kollega!

Hur glad blir man inte av en klapp på axeln, eller några fina ord längst ner i mailet? Det krävs så lite men gör så mycket för att man ska trivas på en arbetsplats. En viktig bit är att visa sin uppskattning för varandra, något vi tror att alla kan bli bättre på. Vi behöver alltså fira – ännu mer!

På Meridium är personalen nummer ett, två och tre och sedan kommer allt det andra. Vi tror att om personalen trivs, mår bra och har roligt så smittar det av sig på det vi gör för våra kunder. Mår personalen bra så presterar vi på topp. När våra kunder möts av engagerade och kunniga personer som skapar värde blir kunderna nöjda. Med nöjda kunder kommer också framgång och nya spännande projekt.

På pappret är detta en väldigt enkel formel men i praktiken är det ingen lätt ekvation. Att alltid sätta personalen i främsta rummet är en ständigt pågående process. När företag utvecklas och växer blir kulturen viktigare. Att inte ta något för givet när organisationer utvecklas är centralt om kulturen skall växa sig starkare även om organisationen blir större. På Meridium jobbar vi just nu med att ta fram en kulturbok som ska beskriva fundamentet i vår kultur. Vi vill beskriva vad vi står för idag men vi vill också beskriva vad vi vill utveckla framöver.

Ett bra sätt att ta reda på hur företagskulturen ser ut på ett företag är att titta på vad man firar och hur man firar. Det säger mer om organisationen än värdeord och andra mer eller mindre påhittade värderingar. Vi har själva börjat fundera på hur vi ska bli bättre på att fira rätt saker. Med rätt saker menar vi det som stärker vår kultur och som uppmuntrar ett visst typ av agerande i gruppen.

Jag tror att vi på Meridium är betydligt bättre än de flesta på att fira och visa varandra uppskattning men vi kan bli bättre. Vi firar när vi vinner nya kundprojekt eller när vi lanserar nya kundprojekt. Vi firar när vi överträffar våra ekonomiska mål eller när en kund ger oss högsta betyg plus. Vi firar när ett team har presterar över kundens förväntningar eller när en person har gjort något utöver det vanliga. På våra kickoffer och konferenser har vi olika priser som delas ut till personer som vi vill hylla.

När vi pratar om att bli bättre på att fira så pratar vi bland annat om att våga lyfta fram misstag. Det låter kanske konstigt att fira misstag men det vi vill uppnå är att visa att det är ok att göra misstag för att vi ska våga prova. Om vi inte vågar prova blir vi passiva och på sikt omsprungna av våra konkurrenter. Att våga fira misstagen skapar trygghet, tillit och en lärande organisation på längre sikt.

Vi tror att vi behöver fira ofta och mer spontant. På något sätt blir glädjen större om den är mer överraskande. Det förutsägbara är det förväntade och blir i värsta fall en besvikelse om förväntningarna inte uppfylls.

Relaterade academyinlägg

Tre webbplatser lanserade åt Konsumentverket Tillsammans med vår kund Konsumentverket lanserade vi i dagarna tre webbplatser. Med stor kundkännedom och ett gediget förarbete blev det självklart att välja ett headless CMS för att hjälpa konsumenterna att lättare lösa sina problem.