Därför valde Konsumentverket Contentful

Många är nyfikna på Contentful, ett av marknadens mest populära headless CMS-verktyg. Vi frågade Henrik Hallenius som är webbsamordnare på Konsumentverket varför de valde Contentful, när de nu bygger om hallakonsument.se.

Varför Contentful?

Vi behövde ett CMS som var granulärt i sin uppbyggnad och där det fanns goda möjligheter till att återanvända samma innehåll på flera olika ställen. Vi hade behov som sträckte sig bortom föreställningen att en sida på webben är lika med en artikel i CMS:et. Hos oss kunde en sida bestå av en mängd olika innehållsblock som kunde kombineras på olika sätt beroende på sidtyp. Blocken kunde både vara unika för en sida eller återanvändas på en mängd sidor.

För att möta dessa behov krävdes ett CMS som var flexibelt i sin uppbyggnad, gav en stor frihet till oss som administratörer att skapa en innehållsmodell samt hade en arkitektur som tillät innehållsblock i innehållsblock i innehållsblock… och så vidare.

Genom att helt skilja innehåll från presentationslager gav Contentful oss goda möjligheter att jobba med ett komponentbibliotek i bakgrunden. Att återanvända gränssnittskomponenter ger både en mer stringent användarupplevelse på våra webbplatser och en kortare utvecklingstid för nya applikationer och webbplatser.

Vilka av era behov löser Contentful?

Contentful ger oss möjlighet att själva modellera vårt innehåll och vår innehållsmodell utan att vara lika begränsade av funktionalitet i CMS:et som vi varit tidigare. Det ger oss också möjlighet att publicera vårt innehåll i flera kanaler och inte vara bunden till att endast ha innehållet i en applikation.

Det ger oss bättre möjligheter att i framtiden dels publicera innehåll i flera kanaler samtidigt och dels att tillgängliggöra innehåll som öppen data. Att kunna nå ut med kvalitetssäkrad information på andra plattformar än våra egna ser vi som en möjlighet för framtiden. 

Vilka behov löser inte Contentful?

Det är viktigt att förstå att Contentful inte är en out of the box-lösning som många andra CMS på marknaden där organisationen får både redaktörsgränssnitt, användargränssnitt, routinglösning, sökmotor och många andra funktioner i ett enda paket.

Contentful är en innehållsplattform och en pusselbit i ett ekosystem av mikrotjänster, uppbyggda kring API:er, där varje del levererar det som just den delen är bra på. Med andra ord har vi fått bygga en hel del själva runtomkring Contentful i form av användargränssnitt i react, komponentbibliotek, routinglösning, webbplatssök och integrationer till andra verksamhetssystem och tjänster.

En sådan modulär och komponentifierad arkitektur kräver mer av oss som organisation initialt. Vi behöver identifiera vilka byggstenar vi behöver sett till den totala lösningen men innebär samtidigt en ökad frihet och färre begränsningar än ett traditionellt out of the box-CMS.

Arbetar ni annorlunda med innehåll idag?

Ja, det gör vi. Men det har snarare att göra med konceptet för den nya webbplatsen, där verksamheten blir mer involverade i innehållsproduktionen eftersom innehållet ska utgå mer från de frågor som konsumenter har till Hallå konsument.

Å andra sidan så var Contentful en förutsättning för att vi skulle kunna genomföra konceptet. Så Contentful har inte påverkat innehållsarbetet så att det förändrats utan istället fungerat som en möjliggörare för ett nytt arbetssätt.

Vad krävs av en organisation för att använda Contentful?

För att kunna nyttja Contentful till fullo krävs att man jobbar utifrån förhållningssättet API first och är beredd att drifta och förvalta flera mikrotjänster snarare än att se webbplatsen med tillhörande CMS som en allt-i-ett-lösning. För det krävs både vilja och resurser från organisationen.
Det måste också finnas förutsättningar för att bygga de delar som inte finns färdiga i CMS:et och att alla berörda är på det klara med att detta inte är en out of the box-lösning.

Även ur ett redaktionellt perspektiv krävs ett annat förhållningssätt till informationshantering och publicering av information. Webbredaktören behöver gå från att tänka att en webbsida är en artikel i CMS:et. Det kan vara en utmaning initialt om man har ett traditionellt sätt att se på webbkommunikation. Contentful ger å andra sidan möjligheten att bygga användaranpassade och situationsnära tjänster. Redaktörsrollen blir på så sätt omformad. Från att ”sända ut en artikel” till att tänka service och interaktion med användarna.

Vilka är de viktigaste råden som du skulle vilja skicka med till de som funderar på att införa Contentful eller någon annan typ av headless CMS?

  • Börja tidigt med innehållsmodellen och planera för att kontinuerligt kunna justera den. Se det som en process av lärande där ni bygger på kunskapen om ert innehåll och hur det bäst används i webbtjänsterna. Det måste gå smidigt att hantera ändringar i innehållsmodellen även när systemet fyllts med innehåll.
  • Tänker ni att flera webbplatser ska använda innehållet eller husera i samma space i Contentful? Då är det viktigt att tidigt identifiera vilka variabler som finns på övergripande sajtnivå, så att ni inte bygger in er i ett hörn. Det kan vara allt från domännamn och suffix i sidtitel, till logga, ID:n för externa script och länkar i sidfoten.
  • Bestäm tidigt hur flexibelt det ska vara för redaktörer att bygga sidor. Detta kan variera från sajt till sajt, men bägge varianterna kommer med sina för- och nackdelar. Dock kan det innebära stora förändringar i innehållsmodellen att mitt i projektet byta spår och antingen minska eller öka flexibiliteten.
  • Försök att tidigt identifiera vilka delar som inte ingår i CMS:et och ta höjd för att ni under projektets gång kommer att upptäcka nya behov som inte CMS:et täcker. Ett agilt förhållningssätt i projektet är något av ett måste.
  • Testa lösningen genom tidig POC. Det kommer ge er lärdomar som ni kan ta med er in i det fortsatta arbetet. Det är viktigt att iterera tidigt för att undvika större omtag längre fram.
  • Få med hela webborganisationen på tåget – det kan upplevas som en stor förändring att införa ett nytt CMS och det är därför viktigt att ha en gemensam målbild att arbeta mot. Inte minst redaktörer som är vana att arbeta på ett visst sätt kan uppleva Contentful som utmanande, det är något av en fokusförflyttning som behöver ske sett till arbetssätt och vad resultatet ska bli för användarna. Lägg tidigt fokus på redaktörsupplevelsen i CMS:et för att minska tröskeln vid övergången från det gamla till det nya.

Webinar – Hur ett Headless CMS gör dina digitala tjänster smartare och snabbare

Mats Lindblom

Vill du veta mer om Contentful? Eller hur vi arbetar tillsammans med Konsumentverket? Kontakta mig så berättar jag mer!

Texten Content is king skrivet i ett block.

Vill ni veta om ett headless CMS som Contentful är någonting för er? Ladda ner vårt webinar!

Relaterade academyinlägg

Tre webbplatser lanserade åt Konsumentverket Tillsammans med vår kund Konsumentverket lanserade vi i dagarna tre webbplatser. Med stor kundkännedom och ett gediget förarbete blev det självklart att välja ett headless CMS för att hjälpa konsumenterna att lättare lösa sina problem.