Hur det nya webbdirektivet påverkar Meridiums sätt att arbeta

Med anledning av det nya webbdirektivet finns all anledning att återigen lyfta frågan om ett internet för alla. För oss är det viktigt att säkerhetsställa att vi levererar tillgängliga lösningar, där tillgänglighet handlar om att alla ska kunna ta del av innehållet på en webbplats – oavsett förutsättning.

Vi har sedan tidigare lyft tillgänghetsfrågan. Bland annat i inlägg om Kognitiv tillgänglighet, Tillgänglighet – en framåtblick och inte minst: Så påverkar lagen om tillgänglighet dig som arbetar med digitala tjänster som förklarar vad det nya lagkravet innebär och vilka som omfattas av den. Med anledning av att lagkravet träder i kraft 1/1 2019 finns dock all anledning att ta upp diskussionen på nytt.

I detta blogginlägg finner ni som sagt en mer omfattande beskrivning om vad det nya lagkravet innebär och även webbriktlinjer har sammanfattat det nya lagkravet för den som vill läsa mer. Nedan följer en kort sammanfattning innan vi denna gång kommer fokusera på hur det nya tillgänglighetsdirektivet påverkar Meridiums sätt att arbeta.

Vad innebär det nya tillgänglighetsdirektivet?

Det nya tillgänglighetsdirektivet syftar till ökad digital tillgänglighet för alla användare oberoende förutsättning. Lagen ställer krav på myndigheter, landsting, kommuner och andra aktörer som klassas som offentligrättsliga organ att utforma webbplatser och appar på ett sätt som möjliggör för alla användare att ta del av innehållet. Detta innefattar även dokumentspridning via dessa plattformar. I webbdirektivet finns angivna datum för när kraven börjar gälla. Dessa skiljer sig mellan nya- och befintliga webbplatser samt publika appar. Det finns även framtagna riktlinjer för hur man under utvecklingsfasen kan arbeta för en mer tillgänglig webb. Du kan läsa mer om datum och finner riktlinjerna hos Webbriktlinjer här.

Hur det nya webbdirektivet påverkar Meridiums sätt att arbeta

Först och främst är det viktigt att poängtera att arbetet med tillgänglighet är en lärande process. Vi tror att en del av arbetet mot fullständigt tillgängliga lösningar handlar om att skapa en positiv- och naturlig dialog om ämnet både internt och externt. För oss är det viktigt att våga prata tillgänglighet där vi tror att en del av den lärande processen gynnas av att uppmuntra och hjälpa, snarare än att komma med pekpinnar och stjälpa.

Från vårt perspektiv är det viktigt att tillgänglighetsfrågan är en del av helhetstanken och något som genomsyrar hela kedjan från kravställning till lansering och det fortsatta innehållsarbetet. Vår upplevelse är att tillgänglighetsfrågan ibland kan blossa upp under utvecklingsfasen, medan vår vision snarare innefattar att tillgänglighet ska sitta i ryggmärgen från ax till lampa. Det handlar exempelvis om att våra designers tar fram en tillgänglig design, som utvecklaren sedan bygger vidare på. Det nya tillgänglighetsdirektivet påverkar vårt arbetssätt med hänseende till kommunikation inom teamet och tillsammans med kund, där vi försöker prioritera- och hålla tillgänglighetsaspekten i fokus genom alla leveranser. Meridium är en fullservicepartner, vilket skapar förutsättning för oss att hålla en röd tråd vad gäller tillgänglighet i alla processer från strategi till förvaltning.

Det finns idag många riktlinjer och punkter att ha i åtanke vad gäller tillgänglighet. Vi jobbar löpande med att dessa ska vara en integrerad del av vårt arbetssätt, snarare än en ”checklista” att bocka av. Detta innefattar att hålla webben konsekvent i sin utformning. Den skall vara enkel, anpassad för alla användare och fungera oberoende situation - det ska alltid finnas alternativ för användaren.

Vårt arbetssätt innefattar att löpande påminna- och försöka prioritera tillgänglighet inom budget. Det kan till exempel handla om att utforma en tillgänglig design med viss storlek på text och rätt färger på texten gentemot bakgrund samt att ha ett strukturerat innehåll. Det kan också handla om att en video inte ska spelas automatiskt utan att det ska vara en playknapp som användaren själv styr över, samt att arbeta med tillgängliga texter som är rätt utformade för att en skärmläsare ska kunna läsa av texten korrekt.

Vi försöker även arbeta proaktivt med att tillgänglighetsanpassa befintlig webb. Det nya webbtillgänglighetsdirektivet berör inte endast nya webbplatser och dessas utformning, utan handlar även om att gå igenom nuvarande webbplatser och att korrigera dessa där tillgängligheten brister.

Som en del vårt tillgänglighetsarbete tillhör vi organisationen IAAP: International Association of Accessibility Professionals, med målet att anställda inom Meridium ska bli certifierade inom tillgänglighet. IAAP skriver:

“What do we mean when we say "accessibility"? Accessibility is about providing access to information for everyone, regardless of age or ability, so that each individual can realize their full potential. Accessibility professionals are subject matter experts who understand the need for inclusion and address these needs through technology. They have knowledge of accessibility requirements and technology implementation guidelines to provide accessible solutions.”

Du hittar informationen- och kan läsa mer på IAAP:s hemsida här.

Meridiums mål är att leverera användaranpassade lösningar, med målet att användaren skall vara med i hela processen för att säkerställa att webbplatsen blir tillgänglig. Just nu arbetar vi exempelvis tillsammans med personer som har behov av talsyntes för att säkerhetsställa just denna typ av tillgänglighet i våra projekt - och vi hoppas att denna typ av arbetssätt ska öka.

Relaterade academyinlägg

Det svåra vägvalet – vilken e-handelsplattform ska vi välja? Att välja e-handelsplattform är ingen lätt sak. Låt oss ge förslag på frågor som kan vara bra att ni har med er när ni utvärderar de alternativ som är aktuella för just er.