Flygkalkylatorn – tjänsten som gör det enklare att begära kompensation när flygen krånglar

Har du någon gång drabbats av ett försenat, inställt eller överbokat flyg? Det är inte ovanligt idag, men vad har du som resenär för rättigheter? Vi har hjälpt vår kund Konsumentverket med en helt ny tjänst som tar fram vilken ersättning just du har rätt till när flygen krånglar.

När du som resenär drabbas av försenat, inställt eller överbokat flyg har du enligt EU-regler rätt till ekonomisk kompensation. Förutom att få hjälp från flygbolaget på plats har du rätt till kompensation på upp till 600 euro från flygbolaget.

Många konsumenter tycker dock att det är svårt att vet hur man ska gå tillväga när man drabbas. Med hjälp av Konsumentverkets nya Flygkalkylator får du svar hur stor kompensation just du har rätt till. Flygkalkylatorn räknar ut stor ersättning du har rätt till bland annat utifrån hur stor förseningen blir och flygsträckans längd.

Om flygbolagen inte svarar inom sex veckor eller att du som konsument inte är nöjd med svaret hjälper Konsument Europa dig att gå vidare med ärendet.

Niklas Emevi är utvecklare på Meridium och har varit med och byggt Flygkalkylatorn.

 Att utveckla Flygkalkylatorn verkade först vara en relativ simpel historia. Men när vi började gräva i de EU-regler som fanns insåg vi att det fanns så pass mycket undantag och specialregler att det blev ohanterligt att göra nån enkel beräkning av ersättningar. Istället valde vi att skapa en matris över samtliga unika kombinationer av val man kan göra i Flygkalkylatorn, denna kan vi sedan ställa frågor emot, säger Niklas.

Istället för att programmera ett flöde byggdes en enklare flödesmotor som kan ta emot ett tillstånd och ge tillbaka nästa steg i flödet utan att behöva mer information. Förutom att ge tillbaka nästa steg kan man även i flödesmotorn konfigurera texter och eventuella alternativ som ska synas i flödet.

 Flygkalkylatorn var en väldigt rolig arkitekturell utmaning att bygga och är något som skulle kunnat bli en mardröm att förvalta ifall den hade byggts fel. Men genom att vi byggde en modulär applikation med några enklare arkitekturella principer är den idag ett nöje att förvalta, avslutar Niklas.

Här hittar du flygkalkylatorn: http://www.konsumenteuropa.se/flygkalkylatorn

Niklas Emevi

Vill du veta mer om Flygkalkylatorn och fler digitala tjänster vi har byggt?

Relaterade academyinlägg

Tre webbplatser lanserade åt Konsumentverket Tillsammans med vår kund Konsumentverket lanserade vi i dagarna tre webbplatser. Med stor kundkännedom och ett gediget förarbete blev det självklart att välja ett headless CMS för att hjälpa konsumenterna att lättare lösa sina problem.