Teknikerna: Så blir din webbplats framgångsrik

Vi ska bygga en ny webbplats! Ja, vad kul! Hmm, hur gör vi nu, var börjar vi? Med förarbetet såklart! Det är där du definierar alla krav för att webbplatsen ska bli välbesökt och framgångsrik. Men hur hittar man kraven?

Tidigare har jag skrivit en bloggpost om kravhantering och nu tänkte jag spinna vidare på detta med att berätta att det finns olika typer av krav och olika tekniker för att samla in dem. En vanlig kommentar när man pratar om att man ska utreda och hitta kraven är "det är inte så viktigt, bara allt kommer med" och så vill man igång direkt med utveckling. Oftast blir det inte så bra när man tänker så. Att utreda kraven är en tidsvinst om man tänker långsiktigt. Det finns normala krav, dolda krav och sensationella krav. Det finns även funktionella krav och icke-funktionella krav. 

Funktionella och icke-funktionella krav

Vi börjar med att prata om funktionella och icke-funktionella krav som är det som man oftast pratar om. Funktionella krav är de som beskriver funktioner, det är krav som utvecklaren rent programmeringsmässigt kan uppfylla. Ett exempel på ett funktionellt krav är: Systemet ska kunna exportera grafer i PDF-format.

Icke-funktionella krav är det som beskriver egenskaper, att det blir användarvänligt. Ett icke-funktionellt krav på ovanstående funktionella krav är: Tiden det tar att exportera en graf till PDF-format ska inte överstiga 2 sek”. De icke-funktionella är alltså av betydande vikt för att webbplatsen ska bli välbesökt och framgångsrik. Denna typ av krav känner de flesta till så jag tänkte inte lägga så stor vikt vid dessa i min bloggpost utan jag tänkte prata mer om normala, dolda och sensationella krav.

Normala, dolda och sensationella krav

Normala krav är det som alla förväntar sig ska fungera. Om vi tänker oss ett system som hanterar e-postutskick, så är ett normalt krav att det ska gå att ändra adressen på en kund.

Dolda krav är det som användaren ”bara gör” fast man inte tänker på det. I det gamla systemet kanske tangenten F4 betydde ”Skriv ut”. När det nya systemet levereras klickar användaren på F4 men inget händer.

Sensationella krav är sådant som man upptäcker när man gör kravutredningen, förbättringar som inte någon beställare tänkt på. En funktion skulle till exempel kunna vara ”enkelklicks-synk av en kalenderhändelse med Outlook”.

Med hjälp av en graf går det lätt att förklara hur stor tillfredsställelse man får vid kravuppfyllnad av de olika typerna av krav. 

Graf över hur olika krav skapar olika tillfredsställelse vid kravställning.

Normala krav bara förväntar man sig ska fungera. Om de inte gör det känner man ett missnöje. Dolda krav är svårt att känna någon uttalad tillfredsställelse över om de fungerar, man vet ju inte om att de finns så att säga. Men om de inte fungerar, då blir man väldigt missnöjd däremot. Sensationella krav kan bara ge hög tillfredsställelse. Har man inte förväntat sig något men får en suverän funktion blir lyckan stor.

Teknik för kravinsamling

Hur gör man då för att fånga upp dessa krav? Det finns framför allt sex olika tekniker:

  • Workshop.

En grupp människor med olika roller som ”brainstormar” kring nya webbplatsen.

  • Intervjuer.

Strukturerade eller ostrukturerade intervjuer av besökare av webbplatsen men även kanske redaktörer som kan ha vissa behov som en besökare inte känner till.

  • Enkäter.

Välj mellan öppna och stängda frågor beroende på hur mycket tid du har. Öppna frågor är fritextsvar som tar längre tid att sammanställa, stängda frågor har alternativa svar. Ha alltid jämt antal alternativa svar vid stängda frågor så den som svarar tvingas ta ställning. ”Mitt-emellan-svaret” ska inte finnas.

  • Prototyper.

En bild säger mer än 1000 ord. Risken är dock att man kan tro att detta är slutresultatet och börjar diskutera för detaljerat så viktigt att den som leder arbetet är tydlig här.

  • Observation.

Kravutredaren sitter helt tyst hos en användare och dokumenterar hur personen beter sig. Ingen kommunikation ska ske mellan personerna. Absolut bästa tekniken för att hitta dolda krav.

  • Användartester.

Användaren ska utföra vissa uppgifter och berättar hela tiden om sina tankar och tillvägagångssätt och kravhanteraren dokumenterar under tiden.

Jag skulle kunna skriva betydligt mer detaljerat om varje teknik men då skulle du tröttna av att läsa så därför blev det lite sammanfattande bara. En tabell kan visa vilken typ av teknik som passar bäst för vilken typ av krav.

 Insamlingsteknik   Normala krav   Dolda krav   Sensationella krav 
 Workshop  +++    
 Intervju  +++    
 Enkät  +++    
 Prototyp  ++  ++  ++
 Observation  +++  +++  ++
 Användningstest  ++ ++   +

 

Hoppas att bloggposten gav dig lite svar om tankarna kring olika krav och hur du kan göra för att hitta dem så du får den framgångsrika webbplats du önskar.

 

Relaterade academyinlägg

Minska friktionen i den digitala arbetsplatsen med en tydlig upplevelsestrategi För att vara framgångsrik i skapandet av en digital arbetsplats behöver vi förstå hur applikationer, tjänster, medarbetare och kunder samspelar och skapar de upplevelser som avgör hur vårt varumärke uppfattas och vårt totala värde.