Medarbetarnas influenser är det allra viktigaste!

Mats Lindblom, Meridiums VD, säger ifrån när medarbetarna har för hög beläggning. Vid hög stress försvinner passionen som är så viktig för att medarbetarna ska vilja engagera sig i företaget, och medarbetarnas ökade inflytande finns det planer för framåt.

Det händer mycket spännande kring Meridiums organisation just nu. Mats Lindblom, VD på Meridium, är en av många förespråkare på företaget för en plattare organisation med färre chefer men fler coacher. Företaget har redan tagit ett kliv in mot en så kallad Teal-organisation där teamen tar ett betydligt större ansvar för sin egen planering och olika beslut jämfört med en mer traditionell organisation.

Men låt oss vrida tillbaka klockan lite. På ett personalmöte tidigare i år informerade Mats Lindblom i vanlig ordning lite kring status på företaget. Bland annat sa han:

– Just nu har vi väldigt hög beläggning med intensiva kundprojekt i alla team. Vi ligger högre beläggningsmässigt än någonsin och det är ju INTE så bra.

Jo, du läste rätt. Trots hög beläggning som genererar mycket extra intäkter var Mats bekymrad. Förvisso så blev de som räknar pengarna på företaget glada vilket självklart inte är oviktigt, men det Mats menar är att det alltid måste finnas tid till eftertanke, att dela med sig av sin kunskap, att förkovra sig, återblickar och att delta i andra aktiviteter som är viktiga ur ett trivselperspektiv.

"Våga stanna upp och reflektera"

På Meridium sätts den egna personalen i det främsta rummet. En välmående personalstyrka och trivsel på jobbet kommer att generera nöjdare kunder.
Mats utvecklar:

– För mig är det enkelt. Nöjd personal ger nöjda kunder som i sin tur leder till sund ekonomi. Det är när man har som mest att göra som man måste våga stanna upp och reflektera. Det är då de smartaste lösningarna föds. Att ha för hög beläggning gör att man springer allt fortare i ekorrhjulet och det leder till att passionen och glädjen försvinner. Försvinner passionen har allt arbete varit förgäves.

– Det är här vi ser en Teal-organisation som framtiden för oss, fortsätter Mats.

Teal-organisation är morgondagen

Sedan en tid tillbaka arbetar Meridium med små intakta och självorganiserande team som tar hand om sina kunder i såväl projekt som förvaltning, något som har blivit mycket uppskattat av våra kunder som får tillgång till samma nyckelpersoner under ett långsiktigt samarbete. Teal är något som kommer att bli ännu mer utbrett på Meridium i framtiden.

Boken Reinventing Organizations som beskriver hur en Teal-organisation fungerar har påverkat Mats mycket.

– Jag plöjer en hel del ledarskapsböcker, men när jag läste Reinventing Organizations så kände jag att jag fick ord kopplade till mina egna bilder i huvudet. En metafor för en Teal-organisation är en levande organism. En levande organism har ett tydligt syfte med sin existens och den agerar på yttre påverkan som en enda enhet utan att någon styr eller bestämmer.

I en traditionell organisation finns en utbredd hierarki med mycket titlar på personer och chefer på olika nivåer som ofta "pekar med hela handen" och där kunder och närmaste månadsresultat står i fokus. En Teal-organisation är plattare utan chefer och titlar, men med fler coacher utan "chefsmandat". Något som kommer att generera nöjda kunder och de ekonomiska intäkterna på lång sikt i stället för på kort sikt.

– Tänk om Meridium kunde ha ett så tydligt syfte och mål, att alla agerade instinktivt och unisont för att nå det gemensamma målet, utan chefer. Det vore en häftig upplevelse, säger Mats.

Ledningsgruppen avvecklas under 2016

På Meridium pratas det mycket om Teal just nu, med Mats som en av flera entusiaster.

– Min känsla är att det kommer hända mycket på Meridium under 2016. Vi börjar jobba med en mer dynamisk beslutsprocess där alla på Meridium kan ta viktiga beslut så länge berörda rådfrågas. För att alla skall kunna fatta bra beslut måste alla ha tillgång till samma information. Vi byter därför ut en del IT-stöd så att vi kan bli mer öppna och transparenta. Vi håller på och avvecklar ledningsgruppen och inför ett mer flexibelt strategiskt forum där alla på Meridium är välkomna att delta i och vi jobbar just nu hårt på att införa en transparent lönemodell.

– Vi kommer med största sannolikhet att få se ett Meridium som har en mer holistisk syn på tillvaron och med ett mer socialt engagemang. Vi kommer att försöka hitta lösningar för personalen som hjälper dem att få sitt livspussel att gå ihop. Vi vill även bidra till att våra kunder och deras kunder får en mer harmonisk vardag. Tyvärr ser vi att ekorrhjulet snurrar lite för snabbt även hos våra kunder och att de inte alltid har förmågan att stanna upp och reflektera.

Men helt klart är att Meridium tagit ett rejält kliv ifrån en traditionell – och enligt vår mening en omodern – organisation till ett modernt tänk med självorganiserande team som leder våra kunder i sina digitala satsningar. Men vi vill göra mycket mer, så...

...år 2016 blir ett spännande år på Meridium!

Relaterade academyinlägg

Pip - Ytterligare en process som lovar guld och gröna skogar, eller? Praktisk innovationsprocess är en enklare, mer praktiskt och mer greppbar än andra metoder - vi förklarar hur.