Så bygger du ett vinnande team

Ja, hur bygger man egentligen framgångsrika team? Jag har under den senaste veckan haft förmånen att lyssna på två Webinar där min kollega Mats adresserat ämnet. Jag kommer här köra ett liten recap för att sammanfatta några av de beröringspunkter och insikter som Mats pratat om vid dessa tillfällen.

På Meridium arbetar vi teambaserat. Vi har en platt organisation och teamen sköter själva sin planering. Teamen är uppbyggda av olika kompetenser, och arbetar kontinuerligt med sina kunder. För att detta ska fungera finns självklart vissa verktyg och funktioner som både främjar teamens utveckling och underlättar det dagliga arbetet. I och med att vi inte har några chefer är det exempelvis viktigt att alla som arbetar på Meridium vågar ta beslut och att teamen får möjlighet att lära av varandra.

Mats inleder med att prata om vad som enligt honom är A&O i ett teambaserat arbetssätt – trygghet och att teamen delar syfte. Det handlar dels om att varje medarbetare känner sig trygg i sin kunskap, men även att varje medarbetare känner sig trygg i sitt team. Det vanligaste beteendet att kolla efter som identifierar trygghet är huruvida teamet vågar ta risker och erkänna misstag.

5 vanliga brister i lagarbete

Under Webinaret återkommer Mats till Patrick Lencionis bok Five Dysfunctions of a team . Boken diskuterar de 5 vanligaste bristerna i lagarbete och hur dessa påverkar- och utlöser varandra. Mats menar att det är bra att skapa en medvetenhet, förståelse och öppen dialog kring dessa potentiella fallgropar, varför jag kommer gå igenom dem övergripande även i detta inlägg.

Brist på tillit: Tillit är fundamentet i fungerande team. För att bygga tillit finns det ett par viktiga delar att försöka förhålla sig till: 

1. Vara en aktiv lyssnare. Förstå den andra teammedlemmen och lär dig hur denne vill kommunicera.
2. Empati. Visa empati för varandra – på detta sätt skapas en känsla av tillhörighet. Relatera till varandras känslor.
3. Äkta. Var dig själv – det skapar tillit. Genom att vara äkta säger du vad du tycker och menar det du säger. Stå upp för de värderingar du har i alla lägen.
4. Agerande. Backa upp dina ord med handlingar. Ett vanligt förekommande problem i team är att säga en sak och göra en annan – något som snarare reducerar än bygger tillit.
5. Hjälpsam. Att vara hjälpsam skapar trygghet och tillit i en grupp. Glöm inte att ju större insats av dig – desto större värde av hjälpsamhet och effekt för gruppen.
6. Ödmjukhet. Viktig pusselbit för att bygga tillit. Våga säg förlåt och erkänna dina misstag.
7. Transparens. Dölj ingen för kollegor som kan användas för egen vinning. Alla ska ha tillgång till information, för information är makt. På Meridium är allt transparent – till och med löner.
8. Feedback. Våga ge feedback! Feedback bygger tillit och bidrar till teamets utveckling. 

Rädda för konflikter: Bristande tillit leder till rädsla för konflikter. Rädsla för konflikter leder till vaga diskussioner som blir politiskt korrekta. Det är viktigt att alla kommer till tals. Om alla har fått säga sin åsikt är det också enklare att acceptera ett beslut. Våga konfrontera, samarbeta och utmana!

Bristande engagemang: Med en rädsla för konflikter faller ofta den öppna dialogen och därmed engagemanget. Utan engagemang blir diskussionen tvetydig och inkonsekvent.

Håller ej varandra ansvariga: Utan att känna engagemang för uppdraget är det svårt att hålla varandra ansvariga för olika delar av projektet. En viktig del i välfungerande team är att teammedlemmarna vågar fördela ansvar mellan varandra.

Obrydd om resultat: När individer inte hålls ansvariga tenderar teammedlemmarna att fokusera på egna intressen, snarare än teamets. Detta leder till att ingen egentligen bryr sig om resultatet.  

På Meridium arbetar vi inte bara teambaserat internt, utan även tillsammans i team med våra kunder. Våra kunders vardag är våra medarbetares vardag. Du vill väl få notiser om våra kommande Webinar i framtiden? Missa inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev längre ner på denna sida.

Mats Lindblom

Vill du veta mer om hur vi kan bilda ett starkt team tillsammans med er?

Relaterade academyinlägg

Digital anslagstavla hjälper Meridiums team att ta rätt beslut När du kliver in på Meridiums kontor i Stockholm eller Kalmar så möts du av Meridiums digitala anslagstavla som kallas 411 - The Meridium Brief. Anslagstavlan är ett mycket bra verktyg och beslutstöd för Meridiums alla medarbetare och väcker alltid stor nyfikenhet hos besökare på våra kontor.