Så får du med dig ledningen på ditt digitaliseringsprojekt

Digitaliseringsprojekt är inte som traditionella IT-projekt. Varför? Det enkla svaret är att ett förändringsprojekt inom digitalisering påverkar fler nivåer inom organisationen men framför allt utanför – det vill säga era användare.

Att digitaliseringen pågår märker alla av och det går fort. Användarnas förväntningar på digitala tjänster höjs konstant och tålamodet för saker som inte fungerar som förväntat minskar i samma takt.

Du kanske har en idé som är otroligt viktig för din organisations framtid. Eller så har du fått i uppdrag att genomföra ett projekt (men du ser inte riktigt hur det ska gå med tanke på budgeten som du tilldelats). I vägen står en ovilja att förändra, kompetensbrist, pengabrist, revirtänk och förmodligen en dos traditionell hierarki.

Ditt första hinder är sannolikt någon form av ledningsgrupp och desto mer du vet desto enklare är det att sälja in något. Självklart kan man inte dra alla ledningsgrupper över en kant men det finns några saker som ändå är en gemensam nämnare.

• De är upptagna, vill att det både ska gå bra och ska gå fort med minimalt med trubbel längs med vägen.
• Precis som alla andra vill de känna sig duktiga.
• De styrs av hårda nyckeltal och den sista raden ska visa svarta siffror.

För att undvika en omedelbar uppförsbacke kommer du behöva visa på att du analyserat riskerna, har förslag på hur dessa ska hanteras samt hur projektet kommer att påverka de nyckeltal som de styrs av. Den här guiden är för dig som vill genomföra ett digitaliseringsprojekt men du känner att du är omgiven av personer som inte förstår varför man inte kan göra precis som med vanliga IT-projekt. Med hjälp av konkreta tips och metoder som Tieto CEM tillämpar vill vi hjälpa dig att få igenom din idé hos ledningsgruppen.

 

Du hittar guiden till höger.

Niklas Jägerklou

Ta ditt digitala businesscase till nästa nivå

Guide: Så får du GO på ditt digitaliserings-projekt

I denna guide ger vi dig konkreta tips och metoder på hur du får med dig ledningsgruppen på ditt digitaliseringsprojekt. 

Relaterade academyinlägg

Minska friktionen i den digitala arbetsplatsen med en tydlig upplevelsestrategi För att vara framgångsrik i skapandet av en digital arbetsplats behöver vi förstå hur applikationer, tjänster, medarbetare och kunder samspelar och skapar de upplevelser som avgör hur vårt varumärke uppfattas och vårt totala värde.