Sätt din egen lön på Meridium

På Meridium gillar vi att utmana och gå vår egen väg. Vi försöker vara innovativa i våra kundprojekt men vi försöker också vara innovativa när det gäller våra interna rutiner och processer.

Vår förändringsresa började för över 10 år sedan när vi brottades med att införa Scrum som projektmodell. Efter flera år utan önskad effekt började vi istället titta på det agila manifestet. Vi förstod då att resan handlade mer om en beteendeförändring än att bara försöka jobba lättrörligt. Vi förstod också att om våra team ska kunna vara agila så måste vårt företag anamma ett agilt tankesätt. Vi måste alltså förändra vårt företag i grunden för att lyckas införa en ny projektmodell. När vi började titta på hur andra företag gjort sprang vi på företag som Semco där Richardo Semler var tidigt ute med att låta personalen sätta sin egen lön. Vi studerade även företag som Zappos där en stark företagskultur fungerar som guide i vardagen. Reinventing Organizations av Fredrich Laloux och Start With Why av Simon Sinek är två böcker som inspirerat oss till förändring. Läs mer om vår förändringsresa från "hierarki till helhet" eller någon annan av våra bloggartiklar om du vill få ytterligare bakgrundinformation till denna artikelserie.

Vi har länge jobbat med att skapa självorganiserande korsfunktionella team som kan ta snabba och omfattande beslut. För att ta bra beslut så krävs korrekt information. Ekonomisk information spelar ofta en viktig roll för både kortsiktiga och långsiktiga beslut. Meridium har alltid varit väldigt transparenta med ekonomiska siffror men vi kände att vi behövde ta det ett steg längre för att skapa bättre förutsättningar för teamen att ta bra beslut. För ca ett år sedan bestämde vi att alla löner skulle bli offentliga för alla. När lönerna väl var offentliga så började vi fundera på om det skulle vara möjligt att låta individen sätta sin egen lön. I juni i år lanserade vi vår nya lönemodell som i princip bygger på att individen sätter sin egen lön med stöd från sina kollegor.

Innan vi började processen försökte vi göra så mycket research som möjligt och ju mer vi läste desto mer nyfikna blev vi. Vi noterade bland annat följande viktiga lärdomar från andra.

  1. Självbestämmande har mycket stor påverkan på om du är lycklig eller ej.
  2. Transparens motverkar misstänksamhet och förbättrar samarbete mellan individer och team
  3. Självsättande löner ger i större utsträckning lika lön för lika arbete
  4. Självsättande löner tenderar att locka till sig de största talangerna

Jag kommer i en bloggserie gräva lite djupare i vår nya lönemodell. Jag kommer gå igenom följande områden:

  • Syfte och mål med modellen
  • Så här fungerar modellen
  • Vad har vi lärt oss
  • Vilka effekter har vi sett
  • Vad vi planerar att göra framöver

Läs mer i serien kring vår lönemodell

Del 2: Syfte och mål med modellen
Del 3: Så här fungerar Meridiums nya lönemodell
Del 4: Vad har vi lärt oss?
Del 5: Vilka effekter har vi sett?
Del 6: Nästa steg i utvecklingen av vår lönemodell

Mats Lindblom

Vill du veta mer om vår förändringsresa? Jag berättar gärna mer.

Relaterade academyinlägg

Så bygger du ett vinnande team Ja, hur bygger man egentligen framgångsrika team? Jag har under den senaste veckan haft förmånen att lyssna på två Webinar där min kollega Mats adresserat ämnet. Jag kommer här köra ett liten recap för att sammanfatta några av de beröringspunkter och insikter som Mats pratat om vid dessa tillfällen.