Smidigt att tycka till med hjälp av Stockholms stads e-tjänst

E-tjänsten ”Tyck till” gör det enkelt för invånarna i Stockholms stad att lämna synpunkter om trafik- och utemiljö. Genom tjänsten uppmuntrar staden alla att hjälpa till att skapa ett renare, snyggare och tryggare Stockholm.

  • Ted Lagerström Ted Lagerström

Tyck till ägs av trafikkontoret och riktar sig till alla invånare som vill skicka in en synpunkt om gator och torg eller parker. Via tjänsten kan man till exempel anmäla om något är trasigt, om det är skräpigt på en gata eller om det finns skador i asfalten. Men staden välkomnar även frågor, beröm och idéer – till exempel förslag om hur skolvägarna kan bli säkrare, beröm för något man uppskattar eller tycker fungerar bra.

Tyck till finns både som e-tjänst och mobilapplikation, största användningen sker via appen men även e-tjänsten används flitigt och tar emot 33 500 ärenden per år, vilket motsvarar ca 22% av alla inkomna ärenden. Under vintermånaderna kan antalet ärenden tredubblas.

TietoEVRY levererar e-tjänsten och arbetar nu för fullt för att staden ska kunna lansera ytterligare funktioner såsom möjlighet att bifoga bilder och prenumerera på tidigare felanmälningar. Så här i Coronatider kan tjänsten med fördel användas för att rapportera trängsel på uteserveringar eller på andra sätt uttrycka oro för att riktlinjer inte följs.

Länk till e-tjänsten: trafik.stockholm/tycktill

Ted Lagerström

Vill du veta mer om vårt samarbete med Stockholm stad eller e-tjänsten Tyck till?