Tieto förvärvar Meridium

Tieto köper Meridium AB för att skapa en nordisk ledare inom digital kundupplevelse. På Meridium är vi väldigt stolta att få möjlighet att vara med på en spännande resa där användaren sätts i fokus och där vårt sätt att jobba tillsammans med våra kunder kommer få stort genomslag i våra gemensamma leveranser framöver. Det känns extra roligt att vår företagskultur kommer spela en viktig roll i utformningen av verksamheten framöver.

Vi har under en längre tid sett behovet av att bredda vårt erbjudande till våra befintliga kunder och vi ser att det finns ett stort värde för kunden att kunna erbjuda team som besitter alla kompetenser som krävs för att skapa unika digitala kundupplevelser. I vår strävan att skapa en digital fullservicebyrå har vi under en längre tid letat efter tänkbara samarbeten. När Tieto kom in i bilden såg vi många synergier.

Digital kundupplevelse är ett strategiskt tillväxtområde på Tieto och bolaget har nu fler än 500 specialister på området globalt, varav över 100 i Sverige. Genom samgåendet med Tietos affärsenhet Customer Experince Management kommer vi kunna erbjuda tjänster inom hela spektrat av digitala kundupplevelser såsom; digital strategi, design, e-handel, onlinetjänster, digital marknadsföring och avancerad dataanalys. Meridiums expertis inom Episerver adderar en dimension som Tieto saknar idag och med förvärvet av Meridium tar Tieto ytterligare ett steg i strategin att stärka sin position som ledande partner inom digitala kundupplevelser i Norden.

– Vi delar samma kultur och värderingar, och är övertygade om att dessa skapar förtroende och utger en bra grund för ett smidigt sätt att jobba på. Vi ser att det är en fantastisk möjlighet att få erbjuda våra kunder fler mångsidiga tjänster och tillsammans stärka vårt gemensamma erbjudande. Att dessutom få möjligheten hjälpa vår fantastiska personal att utvecklas med nya spännande kundprojekt känns extra stimulerande säger Mats Lindblom, VD på Meridium AB.

Meridium som varumärke och bolag kommer finnas kvar en tid framöver men kommer på sikt att bli en del av Tieto. Befintliga kunder och pågående projekt påverkas inte alls i det korta perspektivet. I det längre perspektivet hoppas vi att alla våra kunder kommer uppleva en större bredd och djupare expertis inom området digitala kundupplevelser.

Relaterade academyinlägg

Tre webbplatser lanserade åt Konsumentverket Tillsammans med vår kund Konsumentverket lanserade vi i dagarna tre webbplatser. Med stor kundkännedom och ett gediget förarbete blev det självklart att välja ett headless CMS för att hjälpa konsumenterna att lättare lösa sina problem.