Tillgänglighet – en framåtblick

En regnig förmiddag i oktober anordnade företaget Siteimprove en konferens om tillgänglighet, med syfte att blicka framåt. Meridium fanns så klart på plats!

Tillgänglighet på webben handlar kort och gott om att alla, oavsett vilka förutsättningar man har, ska ha möjlighet att ta del av innehållet på en webbplats. Ämnet är inget nytt för de av våra kunder som finns inom offentlig sektor, inom privat sektor är tillgänglighet på webben mer eftersatt.

Föreläsare för dagen var dels två personer med olika funktionshinder, men också de som jobbar som coacher inom området. I den sistnämnda gruppen fanns till exempel en representant från E-delegationen representerad.

Handfasta tips för en mer tillgänglig webbplats

Amerikanske Kevin Rydberg, som jobbar som tillgänglighetscoach, gav en föreläsning med många handfasta tips till publiken:

  • Åtgärda på kort sikt sådant som inte kräver så stor insats, men som ger stor effekt för slutanvändaren. Se till exempel till att alla bilder har alt-text och att alla fält i ett formulär har en tillhörande label-tagg.
  • Validera klientkoden på er webbplats mot tillgänglighetsstandarden WCAG 2.0 nivå AA.
  • Jobba med tangentbordsstöd i navigeringen och se till att de finns en länk för att hoppa över navigeringen i textuppläsning.
  • Utbilda de personer som jobbar med webbplatsen så att de vet vad de behöver göra för att innehållet ska bli tillgängligt. Lär till exempel ut att bilder ska ha alt-texter, länkar titel-taggar och att rubriksättning följer en logisk struktur med korrekt formatering.
  • Användartesta er webbplats på riktiga slutanvändare. Automatiserade tester kan till exempel inte avgöra om en alt-text för en bild har en relevant beskrivning.

Tillgängliga webbplatser gynnar alla

Per Lannerö från E-delegationen berättade att 26% av de personer de tillfrågat i en undersökning uppger att de har någon form av funktionshinder, inte nödvändigtvis ett gravt handikapp, men dock en anmärkningsvärt hög siffra.

Per poängterade också att tillgänglighetsanpassningar gynnar oss alla, då det finns tillfällen då vi alla har ett ökat behov av tillgängliga webbplatser. Till exempel då vi reser, besöker ett land där vi inte kan språket, då vi tillfälligt har någon form av skada eller har begränsade tekniska förutsättningar.

Riktlinjer för tillgänglighet – en levande process

E-delegationens riktlinjer för tillgängliga webbplatser är något som Per uppmanar att ha med som krav vid upphandling av webbtjänster. Webbplatsen www.webbriktlinjer.se är forumet som den som inte redan är förkovrad i ämnet bör besöka. På webbplatsen finns möjlighet att kommentera de riktlinjer som finns för att ge input till den ständigt pågående process som det är att hålla riktlinjerna aktuella.

Per uppmuntrar också till deltagande på ett event om tillgänglighet den 2/12 som E-delegationen anordnar. Det finns ännu ingen officiell anmälningssida, men man kan skicka ett mejl till info@webbriktlinjer.se för att anmäla sitt intresse.

Relaterade academyinlägg

Det svåra vägvalet – vilken e-handelsplattform ska vi välja? Att välja e-handelsplattform är ingen lätt sak. Låt oss ge förslag på frågor som kan vara bra att ni har med er när ni utvärderar de alternativ som är aktuella för just er.