Vad är summan av 2+2?

Tieto, EVRY, NetRelations och Meridium. Fyra stora namn i branschen har nu blivit TietoEVRY Customer Experience (CX). Vad blir då resultatet av ett arv, inte enbart från två tidigare företag, utan snarare fyra?

  • Peter Ekelöf Peter Ekelöf

Vi på TietoEVRY CX är inte bara resultatet av Tieto och EVRYs sammanfogande, utan även av två av Sveriges mest kända och mest välrenommerade digitala byråer, Meridium och NetRelations. Tillsammans med de två tidigare CX-verksamheterna från Tieto och EVRY är vi nu en av de största aktörerna inom Customer Experience. De senare två kanske inte varit lika välkända på marknaden inom området CX, eftersom varumärkena i sig ofta förknippas med andra typer av IT-tjänster, men likväl har dessa enheter under många år utvecklat och förädlat kundupplevelsen hos många av Sveriges absolut största företag, regioner, myndigheter och kommuner.

Så vad blir då resultatet av 2+2? Blir det 4? Tappar man något på vägen så att summan blir lägre än de ingående delarna, eller spirar nya värden så att slutresultatet blir långt större? 

Visst tar det en stund innan alla går i takt och sången går i samma tonart, men vägen dit har varit kortare än vad många av oss trott. Jag tror att en inbyggd positiv vilja fanns redan från början då många personliga relationer redan fanns på plats och att vi var nyfikna på varandra efter att ha mötts som konkurrenter i många upphandlingar och affärer. Likaså fanns det en röd tråd genom alla ingående delarna att design, baserat på insikter om reella problem och verkliga kundupplevelser, är det bästa receptet för goda resultat. Tieto och EVRY har alltid haft ett starkt fokus på design, affärsutveckling samt praktisk innovation och tillsammans med NetRelations och Meridium, som designdrivna digitala byråer, har en stark gemensam inställning till hur affärsvärde skapas, snabbt kommit på plats.

Jag har personligen alltid haft svårt att ta folk på allvar som säger saker i stil med att ”Vi är unika”, ”det är bara vi som kan” eller ”Vi är bäst”. Sanningen är enligt mig att det mycket sällan är så. Och om det mot förmodan är sant så kommer tre andra konkurrenter ändå att säga samma sak och kunden vet inte vem de skall tro på. Vi har fantastiskt duktiga specialister som verkligen ligger i det nordiska toppskiktet, men visst har flera andra företag det också. Vi har fått många utmärkelser och priser för marknadsledande lösningar, men visst har även andra leverantörer utmärkt sig även här. Vi har fantastiska referenser, men gissa vad… det har andra också. Jag tror ärligt talat inte att vi är unika i kompetens, erfarenhet eller design approach. Vad vi däremot är, är ett nordiskt Digitalt Power House, som kan konsten att kombinera agiliteten och specialistkunskapen i den lilla specialiserade byrån med styrkan, storleken och kompetensbredden hos den multinationella IT-jätten. Är det unikt? Nja, kanske inte unikt, men få kan aspirera trovärdigt på samma position.

CX är summan av alla beröringspunkter, eller möten, en aktör har med sina kunder eller medborgare. Denna holistiska approach gör att vi är vana att se och förstå helheten, där inte bara rådgivning, design, förändringsarbete och verksamhetsutveckling får ett större genomslag, utan även säkerställer en sömlös upplevelse och interaktion över multipla digitala kanaler.

Vi har i skrivande stund ett antal områden där vi har specialiserat oss och själva fungerar som en ”end to end”-leverantör, i andra fall jobbar vi mer med partners och ekosystem. Våra fokusområden är i skrivande stund:

  • Design & Innovation: Vi har 30 designers som jobbar med användarcentrerad design, dels integrerat i våra tvärfunktionella leveransteam och dels som konsulter på uppdrag hos kunder i både privat och offentlig sektor. Genom att jobba med användaren i fokus och i samverkan med verksamheten löser vi riktiga och komplexa problem som skapar verksamhetsnytta. Vi hjälper även och leder organisationer i att arbeta mer designdrivet och användarcentrerat. 
  • Webb, webbanalys & innehåll: Vi är 150 webbspecialister som brinner för att leverera tillgängliga och användbara digitala tjänster. Vår expertis omfattar hela processen, från digital innovation till utveckling och förvaltning av färdiga lösningar. Med bred kompetens och gedigen erfarenhet skapar vi användarupplevelser som genererar affärsnytta oavsett verksamhet. Vi bygger vår framgång på långsiktigt tänkande där vi skapar mätbara värden och maximal nytta för våra kunder.
  • Mobile Apps: Utifrån kundens behov, tankar och idéer hjälper våra 20 app-specialister till att skapa rikare upplevelser med hjälp av iOS- och Androidappar som nyttjar de mobila enheternas funktionalitet på bästa sätt.
  • Digital Commerce: Våra 40 e-handelsspecialister fokuserar främst på B2B inom digital commerce men vi jobbar med flertalet plattformar, även B2C för e-handel, PIM, Ordermanagement, samt med mikrotjänster och ”headless eCom”.
  • E-Services/E-tjänster: Våra 20 e-tjänsteutvecklare arbetar med anpassade digitala tjänster för olika typer av användningsområden, exempel är förskola/skola (elev, pedagog och vårdnadshavare), hantering och ansökan av bygglov, bokning av vigsel, ansökningar och betalning av parkering m.m.
  • Employee Experience/Medarbetarupplevelse: 40 medarbetarspecialister med fokus på Microsoft O365 plattform arbetar med att leverera en arbetsyta för de anställda i fokus på produktivitet, samarbete och kommunikation.
  • CRM/Kundvård: Vi är 20 specialister som levererar personliga kundupplevelser baserat på världsledande plattformen Salesforce. Det ger en helhetsbild över hela kundlivscykeln och hjälper till att förbättra marknadsföring, försäljning, e-handel, service, IT och mycket mer.

Så varför ska man då välja att jobba med TietoEVRY när man söker en partner i design, utveckling och förvaltning av digitala lösningar för kundupplevelse? Främst för att vi är vad vi är!

Det handlar om helheten, om hur vi som människor väljer att angripa vår vardag, vårt arbete, våra kunder och deras utmaningar. Hur våra team skapar långa relationer och partnerskap genom tillgänglighet, flexibilitet och hög kvalitet.

Vi är rätt partner för den kund som värdesätter långsiktighet, närhet till ett leveransteam som i hög grad kan och får fatta egna kommersiella och leveransspecifika beslut. Vi jobbar med kunder som förstår att vårt arbetssätt inte bara ibland, utan gång på gång, skapar lösningar med hög kvalitet, som genom design och användarinsikt löser verkliga problem och stöttar verkliga affärs- och verksamhetsprocesser.

Vi ser egentligen inte på oss som leverantör och på kunden som beställare, visst vi vill ha ett partnerskap, men allra bäst funkar vi när relationen börjar kännas som en familj. Dit kommer man bara med långsiktighet, ärlighet och en ömsesidig god affär.

Slutligen så kan jag meddela att summan av 2+2 är oändlig. Det finns ingen övre gräns på värdet av kvalitet och nära relationer!

Och om du vill… Välkommen till familjen!

/Peter Ekelöf, 
Head of Customer Experience

Relaterade academyinlägg

Tre webbplatser lanserade åt Konsumentverket Tillsammans med vår kund Konsumentverket lanserade vi i dagarna tre webbplatser. Med stor kundkännedom och ett gediget förarbete blev det självklart att välja ett headless CMS för att hjälpa konsumenterna att lättare lösa sina problem.