"Vad tycker du om vår webbplats?"

Jag får ofta den frågan av kunder i olika sammanhang och det är en högst befogad fråga. För att kunna ge ett vettigt svar vill jag förstå webbplatsen, annars är det bara designen jag tycker till om.

Vilket syfte har webbplatsen?

För att förstå en webbplats vill jag veta vad syftet är med den. Är det att förklara vad myndigheten gör som är det viktiga eller är det att man lätt ska kunna hitta till rätt blankett eller formulär? Om det är ett intranät så är det t.ex. relevant att förstå om det är att sprida information som är det viktiga, eller om det är möjligheten att kommunicera och samarbeta?

Vilka ska använda webbplatsen?

När jag har syftet med webbplatsen klart för mig vill jag förstå vem som ska använda den och vad användarna kan tänkas ha för behov och drivkrafter. Är det föräldrar som vill hitta aktiviteter till sina barn eller är det politiker och myndighetsutövare som vill läsa om hur man jobbar? Är det jobbsökanden som vill läsa om potentiella medarbetare eller är det blivande kunder som vill läsa om referenser? Är det bussförare med mobiltelefoner intranätet är till för eller är det unga datorvana personer?

Med syfte, användarbeteenden och behov har jag "rätt" glasögon för att tycka till om interaktionsdesignen och utformningen av sidan. Och visst tycker jag saker redan vid första anblick, men det blir ju främst det visuella som tilltalar då och inte om webbplatsen faktiskt gör vad den är tänkt att göra.

En effektkarta som kompass

Effektkartläggning är en metod som, utifrån användarintervjuer, kartlägger just behovsbilden kring en webblösning. Effektkartan ritas upp som en mindmap och den ligger till grund till det mesta i webbarbetet, både i projekt och i det långsiktiga arbetet och den utgör en grund för något att bedöma och utvärdera webbplatsen mot. Effektkartan är ryggraden i att...

 • ...ta fram en önskelista (backlog) till utveckling
 • ...ta fram koncept och interaktionsdesign
 • ...löpande prioritera under projektet
 • ...utforma innehåll och innehållsstruktur
 • ...ha en visuellt målbild av webblösningen för förankring
 • ...kunna mäta och utvärdera webblösningen över tid

För att man ska få en bra webbplats är de mjuka delarna i projektet  A och O. Förutom utveckling, test och projektledning tycker jag att ett webbprojekt ska rymma kompetenser som webbstrategi och interaktionsdesign. Och visst är de sistnämnda rollerna med i webbprojekt, men alltför ofta bara tidigt i projektet. För att utvärdera att man bygger rätt saker är följande aktiviteter jätteviktiga:

 • Prototyper och användartester innan design och utveckling
 • Redaktörsutbildning, både tidigt i projektet och även senare när de flesta sidmallarna finns. 
 • Innehållsarbete, bör påbörjas tidigt och finnas med genom hela projektet.
 • Uppsättning av KPI:er för mätning
 • Användartesta innehållet inför lansering
 • Mäta och utvärdera måluppfyllnad över tid, efter lansering
 • Anpassa och finjustera lösningen kontinuerligt

Det är dyrt att utveckla "fel" saker

"Det låter dyrt med så många aktiviteter" kanske är en direkt reflektion på stycket innan, men min syn på det hela är att det viktigaste är att man lägger energin på att göra rätt saker. Jag läste någonstans att endast 20% av funktionalitet som utvecklas faktiskt används och det låter dyrt i mina öron. Tänk vad mycket pengar som kunde lagts på strategiskt arbete och anpassningar som faktiskt behöver göras efter att lösningen har utvärderats, pengar som kunde använts till att bygga en "bra" webbplats!

Relaterade academyinlägg

Minska friktionen i den digitala arbetsplatsen med en tydlig upplevelsestrategi För att vara framgångsrik i skapandet av en digital arbetsplats behöver vi förstå hur applikationer, tjänster, medarbetare och kunder samspelar och skapar de upplevelser som avgör hur vårt varumärke uppfattas och vårt totala värde.