Information om Meridiums tjänst Validerat.se

Med validerat.se har vi under fem års tid dagligen utvärderat några av de aspekter som bidrar till en webbplats tekniska tillgänglighet. Nu är det dags för oss att vända blad och därmed stängs Validerat.se i sin nuvarande form.
Här kan du ta del av bakgrunden till beslutet att stänga tjänsten samt våra tankar kring vad som nu händer med Validerat.se.

I ganska så precis fem år har vi framgångsrikt drivit tjänsten Validerat.se som varje vecka utvärderat en del av de aspekter som inverkar på hur tillgänglig en webbplats kan anses vara utifrån bland annat riktlinjerna som finns dokumenterade i WCAG 2.0. Totalt har drygt 1000 webbplatser inom segmenten kommuner, myndigheter, statliga bolag, stiftelser, fonder & föreningar, högskolor & universitet samt landsting & regionförbund utvärderats. Tjänsten har också fungerat som benchmarking för att få en uppfattning om hur man själv ligger till jämfört med andra organisationer inom samma segment.

Under årens lopp har vi också genomfört mer riktade utvärderingar och t.ex. i samband med valåret 2010 tittat på hur pass tillgängliga de olika partiernas webbplatser ansågs vara utifrån de tillgänglighetsrelaterade parametrar Validerat.se utvärderade. Under samma år genomförde vi tillsammans med Internet World även en tillgänglighetsutvärdering av Sveriges 100 bästa webbplatser (Internet World Topp 100). Under åren tjänsten varit live har vi hunnit med reportage i flera olika dagstidningar, stora som små. Vi har medverkat i Sveriges radio för att dela med oss av vår syn på tillgänglig webb och flertalet organisationer har aktivt delat med sig av sina resultat ifrån validerat.se.

Validerat.se såg dagens ljus som ett resultat av vårt utpräglade fokus på tillgänglig webb. Vi ville bidra till att sätta tillgänglig webb på kartan och öka medvetenheten hos organisationer inom de segment som har ett uttryckligt ansvar emot sina intressenter gällande tillgänglighet, inkluderande och möjlighet till delaktighet.  

Meridium har drivit Validerat.se som en helt gratis tjänst vid sidan av vår konsultverksamhet som webbleverantör. Utifrån detta har vi inte haft möjlighet att förvalta och vidareutveckla tjänsten utifrån ett långsiktigt perspektiv och i den omfattning som krävs för att den ska motsvara de krav som vi själva skulle ställa på en motsvarande tjänst. Nya och förändrade riktlinjer för vad som anses vara tillgänglig webb medför behov av ett kontinuerligt arbete med Validerat.se och vi ser i dagsläget inte att vi har möjlighet att lägga de resurser som krävs för detta. Idag finns det också flera andra aktörer som erbjuder motsvarande tjänst som Validerat.se.*

I ljuset av detta är det därför dags för oss att vända blad och stänga Validerat.se i sin nuvarande form. Tillgänglig webb är givetvis fortfarande en självklar och central aspekt i de lösningar vi bygger åt våra uppdragsgivare och vi utvärderar lite olika möjligheter att i framtiden erbjuda Validerat.se i ett annat upplägg. Vi kommer fortsätta att samla på oss statistik och några av de alternativ vi tittar närmare på är möjligheten att halvårsvis sammanställa datan för respektive segment tillsammans med analyser, trender och slutsatser och tillhandahålla materialet i rapportformat. I skrivande stund är det dock för tidigt att utfästa några löften om Validerat.se’s framtid.

Vi vill passa på att rikta ett stort tack till alla som visat engagemang i Validerat.se under de fem år tjänsten varit live.

Vill du dela med dig av dina reaktioner kring detta kan du göra det via vår facebook sida. Frågor och funderingar kan också ställas till Fredrik Därth. Är ni i behov av en tillgänglig webbplats eller intranät utan bäst-före-datum står Meridium givetvis alltid till ert förfogande.

* http://www.w3.org/QA/Tools/
* http://webbriktlinjer.se/automatiska-testverktyg/

Relaterade academyinlägg

Tre webbplatser lanserade åt Konsumentverket Tillsammans med vår kund Konsumentverket lanserade vi i dagarna tre webbplatser. Med stor kundkännedom och ett gediget förarbete blev det självklart att välja ett headless CMS för att hjälpa konsumenterna att lättare lösa sina problem.