Maximera nyttan med din webbinvestering!

I alla webbprojekt är det väldigt viktigt att bygga upp en stark, genomtänkt och välförankrad grund som utveckling- och konceptarbete kan ta utgångspunkt i. Vi på Meridium arbetar dagligen med detta genom bland annat effektkartläggning och uppföljande analyser. Här kan du ta reda på mer hur vi kan hjälpa dig!

Det kanske inte verkar så konstigt när någon nämner att användarna på en webbplats är dom man skall inrikta sig mot när det kommer till utvecklingen av en ny webblösning. Ofta hoppar man dock över förarbetet för att snabbt kunna producera något utifrån en idé som egentligen inte grundar sig i något som har med ens användare att göra. Men om man istället tar sig tiden och tar reda på vilka beteenden som finns hos sina målgrupper får man ut en ärlig bild över vad som faktiskt behöver utvecklas i och med den nya webblösningen.

Så hur går vi då tillväga för att kartlägga den strategiska grunden som är så viktig?

  1. Vi börjar med att hålla inledande användarintervjuer med verksamhetens nyckelpersoner där vi på ett effektivt sätt får fram det verkliga målet med webbplatsen och även en tydlig bild av verksamhetens syfte.

  2. Utifrån intervjuerna anordnar vi sedan en workshop där vi genomför en effektkartläggning tillsammans med verksamheten som sedan resulterar i en effektkarta. Effektkartan blir den starka strategiska grunden och är ett levande dokument som alla i projektgruppen kan ta del av under hela projektet. Effektkartan hjälper oss att förstå vad som är viktigt att fokusera på och även vad vi inte bör lägga energi på även när häftiga funktioner knackar på dörren och verkar helt rätt för stunden. I effektkartan kartlägger vi effektmål, beteendegrupper och användarmål som ger oss en helhetsbild kring vilka användare som är viktiga för verksamheten och hur dom använder webbplatsen.

  3. Baserat på detta kan vi sedan börja ta fram KPIer som går att följa upp genom analysverktyget Google Analytics. Genom t.ex. uppsatta målspårningar och analys av data kan sedan verksamheten på ett smidigt sätt följa upp effektmålen som finns satta i effektkartan och försäkra sig om att målbilden har blivit uppfylld.

  4. Våra strategiska insatser kan sedan effektivt tillämpas såväl innan som under utvecklingen av den nya webblösningen och genom uppföljande analyser med fokus på effektmålen kan vi även hjälpa till med det strategiska arbetet efter att den nya webblösningen släppts.

En effektkartläggning och uppföljande mätrapporter skapar många strategiska möjligheter för en verksamhet som vill komma vidare med en mer effektiv webblösning. Likväl som att effektkartan agerar stomme i projektet skapar kopplingen till faktisk mätbar uppföljning möjligheter till att läsa av effekterna på ett framgångsrikt sätt. Detta gör att ett webbprojekt blir välinvesterat och alltid innehar konkret användarfokus utifrån verksamhetens faktiska syfte.

Emelie Rosenqvist

Hej! Jag berättar gärna mer om hur vi jobbar med effektkartläggning och uppföljande mätrapporter!

Relaterade academyinlägg

Kampen om att äga kundresan! Att biltillverkare nu satsar på vertikal integration in i återförsäljarledet kan ses både som ett sätt att ta sig förbi det motståndet, och ett sätt att själva ta kontroll över kundresan innan den digitala revolutionen har gjort biltillverkarna akterseglade av nya aktörer.