Capio Närsjukvård

Capio Närsjukvård är idag en spridd organisation med ett stort antal vårdenheter runtom i landet. Detta skapar utmaningar när det gäller att få ihop enheterna och bygga samhörighet. En tydlig ambition inom Capio är att skapa ett Capio Närsjukvård utan att förlora den lokala och personliga känslan.

Ett intranät med ”hemma hos-känsla”

En viktig kanal i detta arbete är företagets intranät som i sin befintliga form inte riktigt bidrog till den här typen av målsättningar. Gränssnitt och struktur var förlegade och medarbetarna fann inte nyttan med intranätet. Mot bakgrund av detta var tiden mogen för att skapa ett nytt intranät och vi fick glädjande förtroendet att bygga detta.

I början av september 2014 inledde Capio Närsjukvård sin resa mot ett nytt intranät. Capio hade gjort en del arbete internt inför uppstarten och hade en tydlig idé om vilka funktioner som önskades på det nya intranätet.

Lösningen byggdes på vårt intranätramverk på Episerver. Anledningen till att Capio valde just Episerver är att deras många spridda redaktörer hade vana av plattformen sedan tidigare och att man önskade en enkel och användarvänlig plattform att arbeta med.

När plattformsvalet genomförts startade vårt team upp projektet med att ta fram koncept och design för det nya intranätet. Nästa steg blev att implementera den nya designen i en gränssnittsprototyp som slutligen implementerades på Episerver.

Under projektets gång hjälpte vi också till med att ta fram en ny informationsstruktur för intranätet genom ett flertal workshops. Capio valde också att inkludera utbildning för sina huvudredaktörer i projektet. Hela projektet genomfördes enligt Prince2-metoden som våra projektledare är certifierade inom.

Under april 2015 lanserades det nya intranätet ”Pulsen” successivt till alla vårdcentraler runtom i landet. Intranätet fick ett mycket gott mottagande och vi arbetar med proaktiv förvaltning tillsammans med Capio i syfte att identifiera nya utvecklingsbehov glädjande förtroendet att bygga detta.

"Vi letade efter en samarbetspartner som hade hög teknisk kompetens både vad gäller Episerver och integrering av andra verksamhetssystem till ett intranät och som dessutom hade tidigare erfarenheter av att bygga just intranät. Ni uppfyllde dessa kraven och hade dessutom ett eget intranätramverk som vi tilltalades av. Med intranätramverket i botten kunde vi bygga ett attraktivt intranät på kort tid."
Urban Jersby, Projektledare, Capio Närsjukvård

Användarna upplever stora skillnader i form av att de nu får ett personaliserat innehåll i form av information, nyheter och riktade händelser till den målgrupp de tillhör. Exempelvis kan nyhetsflödet lokalanpassas helt utifrån vilken vårdenhet du tillhör. Medarbetarna har också fått möjlighet att dela information med varandra genom att skapa samarbetsytor på intranätet.

Smarta integrationer

En stor användarnytta som ligger utanför ramverket i sig är att vi har byggt en integration mot Capios kvalitetsledningssystem Centuri som möjliggör att alla styrande dokument (exempelvis rutiner för en specifik vårdenhet) enkelt kan listas på intranätet.

Episerver Find används som sökmotor på intranätet vilket gör det enkelt att söka efter Centuri-dokument direkt på intranätet.

Alla dokument är också tillgängliga direkt i filhanteraren i Episerver vilket gör det enkelt för redaktörerna att peka ut enskilda dokument eller hela listor av dokument. På så sätt har vi minimerat antalet system medarbetarna behöver använda, då man numera hittar allt som finns i Centuri direkt via intranätet.

Det har även gjorts en integration mellan Capios AD (Active Directory) och intranätet vilken resulterar i att större delen av profildata på intranätet skrivs över till AD:t. På så sätt har Capio enkelt och smidigt fått hjälp att automatiskt uppdatera sitt AD genom att varje användare själv uppdaterar informationen.

Intranätets redaktörer har fått utökade möjligheter att arbeta med blockfunktionalitet och on-page editing i och med uppraderingen till Episerver. De har också fått hjälp i sitt innehållsarbete i form av en ny funktion som gör det möjligt för användarna att enkelt skriva egna nyheter på intranätet.

Utöver integrationen mot Centuri, som avsevärt underlättat dokumenthanteringen, har redaktörerna också nytta av en integration som byggts mot Capios externa hemsida där lediga tjänster nu presenteras via ett RSS-flöde på intranätet.

"Vårt nya intranät Pulsen har blivit riktigt väl mottaget. Vi har hittat vår ”hemma hos känsla” både i design och funktionalitet och våra medarbetare känner att intranätet underlättar deras vardag. Medarbetarna hos er har varit professionella och lyhörda hela vägen. De är bra på att hålla tidschema och gör snabba återkopplingar."
Urban Jersby, Projektledare, Capio Närsjukvård

Samuel Fhager

Vill du veta mer om hur vi arbetar tillsammans med Capio?