Fasab 6 F

Fasab 6F är ett servicebolag som sköter administration åt de fem fackliga organisationer Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målareförbundet och SEKO samt deras samverkande a-kassor. TietoEVRY Customer Experience fick uppdraget att skapa en gemensam webbplattform för samtliga fackförbund och a-kassor, ett omfattande projekt som TietoEVRY Customer Experience fortsätter att förvalta i arbetet med vidareutveckling.

Behov

13 publika sajter, sex intranät och tio olika varianter av CMS-system skulle bli ett. Målet var att skapa en gemensam webbplattform för att underlätta förvaltningen och skapa enhetlighet. Webbplattformen skulle innehålla tre olika typer av tillämpningar; publik webbplats, intranät och extranät. 

Lösning

Fokus har legat på att hitta en gemensam lösning som passar alla fackförbund och a-kassor. Projektet inleddes därför med en förstudie för att sammanställa vilka funktioner som fanns på dagens webbplatser och intranät, vilket resulterade i en gemensam önskelista. Alla lösningar har samma ramverk men med unik design utifrån varje grafisk profil. De publika sajterna har en extranätslösning som vänder sig till medlemmar, förtroendevalda och arbetsgivare via en inloggningsfunktion. För intranäten har fokus legat på personalisering och information anpassad efter enhet och region samt möjligheten till interaktion.

Resultat

Att komma fram till en gemensam lösning som passade alla var en utmanande uppgift i arbetet mot en gemensam webbplattform. Samordning och kommunikation har varit framgångsfaktorer för att nå målet. Grundstenen är klar och arbetet med vidareutveckling av webbplatserna fortlöper. TietoEVRY Customer Experience har tillsammans med Fasab 6F regelbundna webbråd i det strategiska arbetet med ständiga förbättringar.

Fasabs webbplatser utvecklade av Meridium.

 

 

 

– TietoEVRY har genom vårt projekt varit professionella och lyhörda. Tack vare en tät dialog och ett proaktivitetstänk från TietoEVRY har vi fått en bra och hållbar lösning, säger Sandra Hansson, Funktionsansvarig webb FASAB 6F.

 

Jan Lindén

Jag berättar gärna om hur vi arbetar tillsammans med Fasab och deras fackförbund.