M Seals

M Seals är förstahandsvalet för tätningar och formdetaljer till hydraulik, pneumatik, maskinteknik, finmekanik samt process- och läkemedelsindustrin. Varsamheten startade 1963 utanför Helsingör i Danmark där produktion, laboratorium och lager finns. 2002 etablerades M Seals på den svenska marknaden och tillväxten har varit stor. Med resande säljare och tekniker kan M Seals garantera en hög servicenivå i hela landet.

Utmaning

- Vi behöver gå till att göra hemsidan och vår kundportal till ett av våra viktigaste verktyg. Både för att serva våra kunder och nå ut till kundgrupper som vi inte når idag, säger Fredrik Ylander.

I dagsläget görs både försäljning och marknadsföring med hjälp av uppsökande verksamhet och representation på branschmässor. En stor del av M Seals affär kommer via stora återkommande kunder. Tankarna om en ny kundportal har funnits en längre tid. I samband med pandemin togs beslutet att utöka projektet från att bara täcka en ny webbplats och i stället innehålla en helt ny webbportal för både befintliga och nya kunder.

En förändringsresa

När M Seals tittade på en partner för att genomföra projektet var inte TietoEVRY det självklara valet. Mycket att verksamheten finns i Danmark och i Storbritannien och bolagets CTO är dansk. Att valet till slut föll på TietoEVRY berodde till stor del på möjligheten att erbjuda en helhetslösning där alla kompetenser kunde erbjudas som projektet behövde. Främst var det integrationskonsulter som kunde arbeta mot M Seals affärssystem som var det viktigaste faktorn.

Investeringen i den nya e-handelsplattformen kommer att betala sig snabbt, enligt Fredrik Ylander. Den främsta anledningen är att M Seals kommer att komma åt helt nya marknader med både eftermarknad och detaljhandel. Helt enkelt mindre kunder än dagens säljkår hanterar. Något som kommer ge god avans då det inte kommer kräva nyanställningar.

Vidare kommer M Seals att marknadsföra sig mer aktivt digitalt. Något som inte har varit aktuellt i och med att den gamla webbplatsen inte hade något reellt att erbjuda åt kunderna. Med en kundportal och en e-handel kommer även helt nya kunder att kunna dra nytta av M Seals marknadsledande tätningar och formdetaljer.

Projektets genomförande

Den lösning som TietoEVRY skapade åt M Seals är baserad på Umbraco som publiceringsverktyg. Till det kommer Ucommerce som e-handelsplattform och med en tät integration mot Microsofts affärssystem i botten. Projektet har genomförts under 2021 och levereras under hösten.

- Att arbeta med TietoEVRY har varit både inspirerande och tryggt. Det har varit en bra partner som väglett oss i arbetet och fått med hela vår organisation i förändringsresan. Dialogen med vår danska organisation och vår CTO har även fungerat utmärkt, berättar Fredrik Ylander.

Resultat

Med en ny e-handelsplattform baserad på Ucommerce skapas nya förutsättningar för M Seals att erbjuda sina kunder nya möjligheter till självservice. Dessutom kan även mindre kunder få chansen att köpa M Seals premiumprodukter. Något som tidigare varit svårt att få lönsamhet i då det handlat om för små volymer. E-handelsplatsen har helt enkelt skapat möjlighet för fler att bli kund hos M Seals.

Jesper Viktor

Vill du veta mer om hur vi arbetar med e-handel?