Martin & Servera

Martin & Servera är Sveriges ledande restaurang- och storköksspecialist med verksamhet över hela landet. När våra vägar korsades saknade organisationen ett intranät. I stället arbetade man med en filserver där alla viktiga dokument fanns samlade - och via mejl.

"Navet" ser dagens ljus och skapar snabbt verksamhetsnytta

När beslutet om ett nytt intranät väl fattats fanns det ingen tid att förlora. Martin & Servera ville snabbt få sin nya lösning på plats. I det här läget fanns det flera tydliga fördelar med att välja en lösning i form av ett paketerat intranät på Episerver. Valet av en paketerad intranätslösning medförde en kort ”time-to-market” och enklare beslutsprocesser med anledning av att investeringen blev mindre. Med en paketerad lösning fick Martin & Servera sitt nya intranät "Navet" på plats inom halvåret och kunde snabbt påvisa en tydlig verksamhetsnytta. Utifrån de användarbehov som sedan utkristalliseras i takt med att lösningen används kan intranätet löpande utvecklas och förfinas.

Martin & Servera hade själva genomfört en intern kravworkshop som gav vårt team ett bra underlag att mappa funktioner mot för att välja ut de delar av ramverket som passade behoven bäst.

Hög contentkvalitet och stort medarbetarengagemang gör intranätet till en kulturbärare

För Martin & Servera är content som ger medarbetarna koll på läget och en användarstyrd utveckling viktiga fokusområden för intranätet. Idag skrivs allt content av professionella skribenter på företagets kommunikationsavdelning vilket gör texterna både lätta att ta till sig och att förstå. Hela organisationen involveras i contentskapandet och det pågår en kontinuerlig dialog mellan kommunikationsavdelningen och andra delar av verksamheten för att säkerställa att det som skrivs har relevans och nyhetsvärde. Ett tydligt engagemang för intranätet har skapats och idag anses intranätet vara en kulturbärare inom organisationen.

Nyhetsflödet med ca 450 nyheter per år och det smidiga personsöket är funktioner som medarbetarna uppskattar lite extra. Även den så kallade ”Veckans fråga” där medarbetarna veckovis uppmanas att svara på en aktuell fråga som de sedan direkt kan se svarsstatistiken för skapar engagemang och aktivitet. "Anslagstavlan", där medarbetare kan annonsera ut exempelvis semesterbostäder som hyrs ut eller saker som är till salu, är en annan funktion som också används frekvent och är mycket uppskattad.

Prisbelönt intranät hela två år i rad

Martin & Serveras intranät har blivit utsett till "Bästa intranät" i Web Service Award hela två år i rad. Utmärkelsen delas ut till det företag eller den organisation vars webbplats eller intranät har de mest nöjda besökarna enligt index i Web Service Awards användarundersökningar. 

Johanna Olin

Vill du veta mer om vår intranätslösning för Martin&Servera?