New Wave Profile

New Wave Profile är en kedja med ca 70 återförsäljare i Sverige och ytterligare 90 i övriga Norden som består av fristående professionella företag inom profilmedia. New Wave Profile ingår i New Wave Group som är en tillväxtkoncern som skapar, förvärvar och utvecklar varumärken samt produkter till företags-, sport-, gåvo- och inredningssektorn.

Utmaning

- Vi är en grossist som har skapat en återförsäljarkedja inom profilbranschen. Det vi säljer kan tex vara de olika kläder som personalen på en ICA har, vilket skiftar om de jobbar i kassan eller ostdisken. Den typen av kommunikation som är fysisk är vår leverans, säger Camilla Fjordland.

När pandemin slog till 2020 försvann stora delar av New Wave Profiles marknad. Alla former av fysiska mötesplatser; kontor, badhus och konserthallar stängdes ner och där fanns New Wave Profiles kundbas . Som bolag har New Wave Profile haft en stor styrka i att finnas lokalt och att känna sina kunder väl. Men med pandemins intåg och ett sedan tidigare förändrat kundbeteende såg de att behov av nya tjänster och erbjudanden via nya kanaler. Kundernas önskan av mer avancerad rådgivning och ökad tillgänglighet ökade under pandemin och New Wave Profile såg möjligheterna med att kombinera sin lokala styrka med en digital säljkanal.

En förändringsresa

- Vi och övriga i branschen, har varit väldigt analoga och satsat på det fysiska mötet med stort fokus på relationsmarknadsföring. Något som har varit enkelt att göra i den fysiska världen. Att ta klivet över till det digitala och visa vad profilering är och kan ge är en större utmaning. Vi måste helt enkelt göra det enklare för slutkunden, säger Camilla Fjordland.

New Wave Profile är en medlemskedja vilket gör det viktigt att få med alla medlemmar på tåget i förändringsresan och att kommunicera nyttan med investeringen då det funnits rädslor för att det går att sälja ”vad som helst” till vem som helst. En stor del i enkelheten är den rådgivning som New Wave Profiles medlemmar ger sina kunder i profileringsbeslut. Vad vill kunden åstadkomma och var? Något som inte minst blivit ännu mer viktigt i och med pandemin. Vad passar tex vårt varumärke bäst; är det badhanddukar eller vattenflaskor. Båda ger varumärket exponering på olika sätt. Eller vilken av alla 72 t-shirts ska jag använda för att få rätt känsla till mitt varumärke. Och inte minst nu, hur profilerar vi oss när det fysiska mötet inte är lika framträdande?

Rådgivning till kunder är fortsatt viktigt och en klar differentierare även i framtiden. Att tydligt förklara för kunden att de pengar som läggs på profilering fortsätter bygga varumärket långt efter det att kostnaden tagits. Satsningen på en ny digital marknadsplats är strategisk och New Wave Profile inser att den fulla effekten kommer att ta tid att räkna hem. Redan kan de se effekten av investeringen i en ny e-handel då allt fler kunder har kontaktat medlemmarna via hemsidan för att få råd och att göra beställningar. Något som kommer öka exponentiellt i och med att den nya lösningen lanseras. Med en strategisk satsning skapas även nya förutsättningar att utveckla veksamheten.

Data blir det nya svarta för New Wave Profile

Målet med projektet för Markandschefen Camilla Fjordland är att skapa en bättre kundupplevelse och fler affärer till medlemmarna och återförsäljarna digitalt. Medlemmarna är redan idag framgångsrika i sina kundmöten analogt och här blir den nya kanalen ett bra stöd och en bra tillskott i försäljningen och marknadsmixen. Den nya e-handelslösningen kommer att ge ny och mer data, som i sin tur kommer att leda till ny kunskap och nya insikter. New Wave Profile satsar på fler ruserser som dedikerat ska arbeta med hur datan skördas och används. En relaterad förändring är också att den SEO-byrå som New Wave Profile arbetar med har varit med sen start i projektet. Vidare kommer projektet att innebära en nysatsning på SEM vilket i sin tur ger mer data och djupare kompetens om kundernas sökbeteende. Att knyta ihop den digitala försäljningen med den lokala rådgivande försäljningen är a och o, både för slutkund och för New Wave Profiles säljorganisation.

En starkare position på marknaden

Många medlemmarna har idag egna hemsidor med en webshop. En lösning som inte möjiggör det där lilla extra som kännetecknar New Wave Profile som leverantör av profilprodukter. Med den nya e-handelslösningen igång kan de fokusera på affär mot slutkund och New Wave Profile kan slå igenom i hela landet och inte bara på de orter där de finns idag.

New Wave Profile strävar efter en starkare postion på marknaden och den nya satsningen på digital handel blir avvgörand för kedjan att växa och ta in nya medlemmar. Strategin är att starta med en bra lösning mot slutkund och därefter utveckla verktyget med mer funktionalitet och funktioner.

Inom en tvåårsperiod ska de lokala webshoparna avvecklas till förmån för den gemensamma lösningen. Det skapar möjigheter för medlemmarna lokalt eftersom de får tillgång till alla produkter. För slutkund kommer det att ge en känsla av enkelhet och också trygghet att handla med en stor aktör som New Wave Group. Det kommer också att ge New Wave Profile en helt ny möjlighet att möta konkurrenter på marknaden och äga roadmapen för utveckling inom branschen framåt.

Utvecklingen av den nya marknadsplatsen har skett i tätt samarbete med TietoEVRY, New Wave Profile och New Wave Group IT. TietoEVRYs specialistkompetens inom design och utveckling av e-handelsupplevelser blev en mycket bra kombination i arbetet tillsammans med IT-avdelningen på New Wave Group.

- Jag supernöjd med hur projektet har utvecklat sig. Inte minst av att vi har fått 100% uppbackning från New Wave Group IT. Det har blivit ett stort lyft att jobba med fler specialister inom New Wave Group IT och samtidigt ha kvar vårt partnerskap med TietoEVRY, säger Camilla Fjordland.

Resultat

Med en ny e-handelsplattform baserad på Episerver skapas nya förutsättningar för New Wave Profile att erbjuda sina slutkunder en ny marknadsplats. Med den nya säljkanalen ökar tillgänglighetern och medlemsbolagen i koncernen kan fokusera på avancerad rådgivning och att arbeta datadrivet. E-handelsplatsen ger slutkunden en bättre köpupplevelse då gränsnittet är enkelt och användarvänligt och medför möjligheten att handla när man själv önskar.

Jesper Viktor

Vill du veta mer om hur vi arbetar med e-handel?