New Wave Profile

New Wave Profile är en fristående återförsäljarkedja inom Profil med 68 medlemmar runt om i landet som hade behov av en plattform där de kan förmedla ut såväl information som marknadsmaterial, inloggningar m.m.

Bakgrund

New Wave Profiles tidigare intranät var gammalmodigt, statiskt och svårt att navigera i för såväl administratörerna som användarna. Detta gjorde att färre och färre använde sig av intranätet och dialogen skedde istället via mail och telefon.

Behoven som fanns för den nya säljportalen var att det rent visuellt skulle upplevas inspirerande, sökfunktioner var viktiga och att man på ett enkelt sätt skulle förstå logiken i vart man hittar de olika delarna.

Resultatmässigt önskade New Wave Profile styra över fler användare, från att maila och ringa till personalen på huvudkontoret till att själva kunna finna vad de söker 24/7.

Lösning

Lösningen är gjord från början till slut av TietoEVRY men med vägledning av workshops tillsammans med såväl New Waves personal på huvudkontoret som ett urval av våra återförsäljare.

New Wave Profile har idag en visuellt mycket mer attraktiv plattform såväl UX som design där man på ett enkelt sätt kan hitta vad man är ute efter och även söka för att finna på ett mycket enklare sätt. New Wave Profile kan ladda upp allt material som bör finnas där utan några problem och hela backoffice delen är mycket användarvänlig.

Resultat

Resultatet har blivit att fler av New Wave Profiles återförsäljare nu äntligen har börjat använda säljportalen och de ser att man efterfrågar utökad funktionalitet på ett positivt sätt.

”Vi är otroligt nöjda med NWP Säljportal och ser en stor affärsnytta för såväl oss själva som våra återförsäljare, dock är detta bara början och vi önskar fortsätta utveckla plattformen med fler funktioner framåt.”
Camilla Fjordland, Konceptansvarig New Wave Profile

Samuel Fhager

Vill du veta mer om hur vi arbetar tillsammans med New Wave Profile?