Olsson Parts

Olssons Parts, etablerat i Ellös ute på Orust, är det ledande fristående företaget i Sverige inom försäljning av reservdelar till entreprenadmaskiner, traktordelar, kraftöverföring och hydraulik. TietoEVRY Customer Experience har levererat en helt ny e-handelsplattform, och en ny digital upplevelse för Olsson Parts användare.

Behov

Kunderna, som är lantbrukare, mindre företag och privatpersoner, vill hitta exakt rätt reservdel bland över 25 000 lagerförda artiklar. Därför är webbutiken Olsson Parts största och viktigaste försäljningskanal. I samband med ett planerat byte av varumärke, och för att förbereda inför en fortsatt volymökning och expansion såg Olsson Parts behov att byta e-handelsplattform och att skapa en ny butiksupplevelse. Målet är att lyfta det nya varumärket med en ny och moderniserad design, baserad på en stabil och framtidssäkrad plattform, där kunderna hittar vad de söker på ett ännu bättre sätt. Vidare ska den nya butiken bidra till en fortsatt försäljningsutveckling och som möjliggöra fortsatt expansion.

Lösning

Samarbetet med TietoEVRYs etablerades i och med att Osson Parts fick insikt i sitt behov att förbättra arbetet med produktinformation. Med en fantastisk sortimentsbredd, och ett ständigt utökat antal artiklar, så är det viktigt med effektiva ­arbetsprocesser och hantering av informationen. TietoEVRY var rådgivande och tillsammans togs ett stort steg genom införandet av ett nytt systemstöd InRiver PIM.

Lösningen har ställt fortsatt höga krav på att snabbt hitta rätt reservdel samtidigt som kunden får en modern och positiv upplevelse av butiken. Snabbt, enkelt och utan fel. Eller som VD Olle Olsson uttrycker det: ”En reservdel som är 99 % rätt, är 100 % fel!”

E-handeln, byggd på Episerver Commerce Cloud, har integrerats mot affärssystemet Jeeves för exempelvis kundvagnar, orderhantering, kundspecifika priser och orderhistorik, men systemet har också offline-funktionalitet som gör att butiken klarar sig utan koppling till Jeeves. Andra integrationer är mot InRiver PIM, och Logtrade för logistikhantering. Att koordinera integrationerna var en av projektets utmaningar, då flera parter var inblandade, och den föregående siten med dess integrationer skulle leva parallellt med att den nya lösningen utvecklades utan någon som helst påverkan på affären.

Resultat

Den svenska sajten gick live 3 juni 2020. Det är ännu för tidigt att utvärdera resultaten, men lanseringen har genomförts utan några missöden och får betraktas som en framgång.  Den pågående Corona-krisen slår olika mot olika branscher. Inom vissa varusegment accelererar kraven på tillgänglighet och bekvämlighet när våra beteenden ändras. Efterfrågan kanske t.o.m. tilltar. Reservdelsbranschen är just en sådan bransch, vilket gör att den nya webbutiken sätts på prov redan från start.

Efter sommaren fortsätter Olsson Parts att rulla ut den nya butiken på övriga marknader. För närvarande de nordiska länderna och Tyskland.

Jesper Viktor

Vill du veta mer om hur vi arbetar tillsammans med Olsson Parts?