People Change the World

People Change the World är ett koncept skapat av biståndsorganisationen Diakonia. Idag vill människor vara mer delaktiga i projekten de bidrar till och därför skapades People Change the World – ett koncept med en slags gräsrotsfinansiering där givare kan följa några utvalda projekt i realtid.

Behov

Diakonia ville nå ut till nya givare och attrahera besökare genom att ge dem både emotionella och rationella argument för att investera i People Change the Worlds projekt. Därför behövdes en modern digital plattform som kunde leverera den upplevelsen.

Lösning

På webbplatsen går det att följa projekten under arbetets gång, både genom artiklar kring framgången i arbetet och resultat i siffror. I gåvoflödet finns det olika betalningsmetoder och möjlighet att välja en engångsgåva eller att bli månadsgivare.

Resultat

Webbplatsen har gett Diakonia ett nytt ansikte utåt och bidragit till att de på ett transparent sätt kan beskriva sin verksamhet med en modern lösning. Som givare kan man nu känna sig som en del av lösningen på några av världens många problem.


– Det har varit jätteroligt att jobba med TietoEVRY, som alltid. Det har känts tryggt och stabilt och vi har kunnat ha en öppen dialog. För oss är det otroligt viktigt att vi inte bara är beställare, utan att vi samarbetar med våra leverantörer. Vi är inte ett jättestort företag utan en mellanstor organisation och våra resurser är begränsade, både tid och pengar. Därför är samarbetet viktigt, där alla parter tar ansvar för projektets målsättning och bidrar från sina olika perspektiv till smarta hållbara kostnadseffektiva lösningar. Det gör TietoEVRY och det är så viktigt för oss. Det känns som att vi jobbar i ett team, snarare än att vi är kund och leverantör, säger Victoria Gillberg, kommunikatör på Diakonia.

Jan Lindén

Jag berättar gärna mer om hur vi arbetar tillsammans med Diakonia och People Change the World!