Prevent

Prevent har som uppdrag att underlätta för arbetsplatserna att skapa en god arbetsmiljö genom att informera, utbilda och ta fram användbara produkter som är till hjälp i arbetsmiljöarbetet. TietoEVRY Customer Experience är webbleverantör och har hand om den dagliga förvaltningen och den kontinuerliga utvecklingen av Prevents webbplatser och digitala tjänster.

Behov

Webbplatsen är Prevents digitala skyltfönster och en viktig kanal för det externa arbetet. Här erbjuder de sina tjänster inom arbetsmiljö som ska underlätta vardagen för arbetsplatserna. Webbplatsen, med tillhörande digitala verktyg, utvecklas kontinuerligt samtidigt som nya behov av digitala tjänster uppstår. 

Lösning

TietoEVRY Customer Experience är delaktiga i de flesta av Prevents webbprojekt, från design och utveckling till förvaltning. Projekten kan handla om allt från vidareutveckling av den befintliga webbplatsen till utveckling av nya tjänster. Bland annat har nya digitala checklistor och ny e-handel har tagits fram för att göra det ännu enklare att ta del av Prevents utbud. 

Resultat

De senaste årens samarbete har resulterat i en enklare och mer sammanhållen teknisk lösning samt en mer användarvänlig webbplats. Idag arbetar Prevent ännu mer strukturerarat med mätning och uppföljning på webbplatsen för att ständigt kunna utvecklas. Som digital partner håller TietoEVRY Customer Experience ihop den digitala närvaron och är ett stöd i det dagliga arbetet. 

– TietoEVRY har kunnat visa upp bred kompetens som svarar mot våra behov. Vi känner oss trygga med valet av samarbetspartner då TietoEVRY har hög kapacitet och trevliga medarbetare som utan problem kan hantera såväl vidareutveckling som förvaltning. Vi uppskattar också att TietoEVRY har fokus på att skapa nytta för användaren, säger Fredrica Sjöström, kommunikationschef på Prevent.

Niklas Jägerklou

Jag berättar gärna mer om jobbet vi gjort.