Sandvik E-track

Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern med fler än 40 000 anställda. Som världsledande tillverkare av avancerade lösningar av rostfritt stål och speciallegeringar behövde Sandvik effektivisera försäljningen. TietoEVRY Customer Experience samarbetade med Sandvik Materials Technology som nu inte bara är en pionjär inom ståltillverkning utan även en pionjär i den digitala omställningen av stålprodukter till e-commerce.

Behov

Sandvik Materials Technology har en stor variation av produkter. Det är allt ifrån rör som hanterar ånga för kraftgeneratorer till otroligt fina metalltrådar som används in om medicinsk teknik. Produkterna behövde göras tillgängliga 24/7 och den personliga försäljningen behövde effektiviseras fokuseras på att addera värde till kunden, istället för att låta säljare hantera ordrar och transaktioner 

Lösning

Mer än 3 000 produkter inom stänger, ihåliga stänger, rör och tillbehör till rör är nu tillgängliga online. Lösningen låter köparen se tillgången till material, lägga ordrar, se beräknat datum när produkten är redo för leverans, och följa orderstatus. Funktionaliteten kan te sig blygsam i jämförelse med Zalando och Amazon, men lösningen är ändå revolutionerande inom sitt område. Sandviks stålrör används i industriella applikationer med väldigt specifika krav, där det är otroligt viktigt att kunden förstår exakt vad som beställs. Lösningen inkluderar väldigt specifik produktinformation, certifikat, unik kundprissättning och möjligheten till konfiguration.  

En framgångsfaktor i projektet var att försäljningsorganisationen tidigt bjöds in att vara delaktiga av Sandviks projektledare för att löpande inhämta synpunkter, och undanröja säljarnas oro att kundens behov inte skulle tillgodoses av e-handeln.   

En utmaning i projektet var integrationen mellan den moderna Episerver Commerce-plattformen, och Sandviks egna mainframe system. Detta löstes genom ett integrationslager där API:er användes för att skapa kopplingar till ”back-end”.  

Resultat

Genom e-handeln har Sandviks kunder möjlighet att handla produkter dygnet runt, och därefter följa orderstatus. Sandvik har överträffat målet vad avser andel av total försäljning via e-handel som försäljningskanal, och även vad gäller takten som kunder har anammat verktyget. Målet är att bjuda in resterande del av kundbasen, och att detta ska vara den primära interaktionspunkten. E-handeln kommer att fortsätta att rullas ut på fler marknader, Europa först och sedan resten av världen. 

Jesper Viktor

Vill du veta mer om vår e-handelslösning till Sandvik?