SISU Idrottsböcker

SISU Idrottsböcker har under en längre tid jobbat med digitalisering av idrottens utbildningar för tränare, ledare och aktiva. Vi har varit med på resan för att förstärka sitt utbildningsmaterial med fler digitala verktyg.

SISU Idrottsböcker är idrottens förlag och förser svensk idrott med kunskap genom att samla forskning och praktisk erfarenhet i böcker och digitala produktioner. Utbildningsmaterial inom idrott och hälsa innehåller ofta övningar, instruktionsfilmer, föreläsningar och kunskapstester som gör sig bäst i digital form. Digitala plattformar och verktyg har blivit en viktig del i SISU Idrottsböckers strävan att skapa professionellt och lättillgängligt utbildningsmaterial som ger mottagaren en positiv användarupplevelse och en vilja att lära mer. 

En sammanhållen utbildningsportal för Sveriges alla fotbollstränare

SISU Idrottsböcker och samarbetspartnern Svenska Fotbollförbundet hade under en tid arbetat med att ta fram underlag för en utbildningsportal där tränare och spelare skulle kunna hitta all fortbildning på ett och samma ställe. Det övergripande målet var att höja tränarkompetensen på alla nivåer runt om i Sverige. En önskad effekt var också att attrahera tränare som inte brukade delta i kompetenshöjande aktiviteter. Därför var det viktigt att utbildningsportalen skulle förenkla vardagen, till exempel genom möjligheten att sätta ihop träningspass och visa utvalda övningar för spelarna under träningen, via mobil eller surfplatta.

Vi fick i uppdrag att konceptualisera idéerna, ta fram form och design och utveckla en lösning. Det växte i slutändan fram till en utbildningsportal med möjlighet för föreningar att skapa egna utbildningsplaner och stödfunktioner till tränare i form av en övningsbank och en övningsgenerator. I de två sistnämnda funktionerna får användaren möjlighet att skapa egna övningar som sedan kan sättas ihop till träningspass, som också kan delas med andra. På ”Min sida” kan individen förutom att hantera personliga uppgifter få en översikt över avklarade och kommande kurser i de fotbollsdistrikt som väljs som geografiskt aktuella. Här kan användaren också hitta sitt egenskapade material, dela med sig till andra och ta del av material som andra har delat.

Utbildningsportalen vänder sig i detta första skede främst mot fotbollstränare, men planen är att den ska vidareutvecklas och anpassas till andra idrotter framöver.

I utbildningsportalen har den administrativa hanteringen byggts in samt integrationer till streamingtjänster och i vissa fall förbundens IT-system. Lösningen är byggd på plattformen Episerver.

Konceptet ”mobile first” har tillämpats genomgående för att tillgodose användningsbehovet som målgrupperna för utbildningsportalen har av att kunna nå, skapa och använda sig av innehållet även från mobiltelefoner och surfplattor. De olika portalerna kan kopplas mot ett eller flera andra system såsom Fogis, BankId etc. Sökfunktionen för lösningen är byggd mot ett index för att skapa en kraftfull och snabb sökning. Att samtliga portaler delar sökfunktion har resulterat i en extra gedigen filtreringsfunktion för att enbart de resultat som en individ ska ha möjlighet att kunna se, ska visas. Även en väl genomtänkt sortering finns på plats för att kunna visa besökaren den mest relevanta informationen. 

Specialanpassade webbar förenklar distributionen av kursmaterial

Så kallade produktwebbar är en central del i SISU Idrottsböckers digitalisering av utbildningsmaterial.

Produktwebbarna är i de flesta fall en förlängning av de utbildningsmaterial i bokform som personer som deltar i utbildningar får på utbildningen, men i flera fall är det enbart ett digitalt inspirations- och utbildningsmaterial. När projektet inleddes hade SISU redan ett antal produktwebbar med utbildningsmaterial i form av text, video, frågor och referenser till annat material som används på daglig basis. SISU Idrottsböckers önskemål var att samtliga produktwebbar skulle härstamma från ett och samma ramverk så att förlaget på ett lätthanterligt sätt skulle kunna sätta upp nya produktwebbar vid behov. Ett krav var att produktwebbarna skulle kunna förändras i utseende och att en administratör med enkelhet skulle kunna styra över designen genom att anpassa med egna CSS-er, fonter och bilder.

Utifrån dessa önskemål hjälpte vi SISU Idrottsböcker att bygga en lösning på plattformen Episerver som innebär att de nu kan tillhandahålla en central plattform för produktwebbar som sedan specialutformas för att passa respektive specialidrottsförbund som samarbetar med förlaget. Varje specialidrottsförbund kan ha ett antal olika produktwebbar i sitt ”paraply”.

Svenska Fotbollförbundet, Svenska Ridsportförbundet och Svenska Golfförbundet är tre av de tjugotalet förbund som har valt att köra igång med produktwebbar med digitala utbildningsmaterial till sina tränare och aktiva.

I Svenska Fotbollförbundets fall får alla som har anmält sig till en kurs access till en produktweb med information, filmer och kompletterande material till litteraturen. Användaren får tillgång till de produktwebbar som omfattas av den utbildning eller de steg av utbildningen som hon eller han har anmält sig till. Man kan även via e-handeln sisuidrottsbocker.se köpa en inloggning till en produktwebb. Svenska Golfförbundet har bland annat valt att bygga en produktwebb som riktar sig till alla som ska ta Grönt Kort. 

Morgondagens tränarutbildningar sker delvis i digitala klassrum

SISU Idrottsböcker såg utöver utbildningsportalen och produktwebbarna ett behov av att digitalisera tränarutbildningarna genom att skapa digitala klassrum för detta. Bland annat för att geografiskt utspridda deltagare eller deltagare i kurser som pågår under lång tid ska kunna hålla kontakt med varandra, lämna in uppgifter och dela erfarenheter.

Ett av de viktiga kraven som SISU Idrottsböcker hade var att användarupplevelsen mellan klassrummet och portalen skulle kännas sömlös. Det i kombination med att SISU Idrottsböcker inte såg en klassisk e-learninglösning framför sig, utan en lösning där dialogen mellan deltagare och utbildare skulle vara väldigt central, gjorde att vi landade i att bygga en skräddarsydd lösning.

I det digitala klassrummet kan utvalda administratörer enkelt bjuda in utbildare som i sin tur kan skapa upp kursinnehållet med hjälp av kursmoduler och kursuppgifter. Varje kursmodul innehåller ett antal uppgifter som ska genomföras under en angiven period. Det finns möjlighet att länka till både filmer och delar i utbildningsportalen som stöd för genomförandet av uppgiften. Deltagarna i kursen kan föra dialog med varandra i ett öppet diskussionsforum för kursen eller skicka personliga meddelanden till utbildaren eller de övriga deltagarna.

I ett första skede kommer den nya digitala klassrums-funktionaliteten att användas av Svenska Fotbollförbundet i tränarutbildningen UEFA A och inom kort också av andra idrotter och förbund.

Mikael Marketeg

Vill du veta mer om vårt samarbete med SISU Idrottsböcker?