Tekniska verken

Tekniska verken är en del av cirka 260 000 privat- och företagskunders vardag. Bland annat levererar de el, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas och effektiva energilösningar. Med hjälp av en app kan kunderna på ett enkelt sätt få hjälp med sophanteringen.

Behov

Ett vanligt problem för många husägare är att komma ihåg att ställa ut soptunnan när det är dags för tömning. Tekniska verken blir främst kontaktade med frågor kring just sophanteringen och ville därför hitta en smart lösning.

Lösning

I appen finns det möjlighet att se avfallsstatistik för hur mycket sopor du har slängt och jämföra det med samma period året innan samt genomsnittlig statistik för hela Linköping. Det går att se nästa hämtningstillfälle och lägga till en påminnelse i telefonen dagen innan. Det går att göra felanmälningar, ändra storlek på kärl, extra hämtning m.m. I appen hittar du också närmaste återvinningscentral och återvinningsstation samt öppettider för dessa. 

Resultat

Kunden har varit engagerad under hela projektets gång och ett ömsesidigt utbyte av idéer har resulterat i ett lyckat resultat. Användarnas reaktioner har varit positiva och resultatet är ett verktyg som förenklar användarnas vardag. För Tekniska verken har arbetet underlättats tack vare appen.

 – Samarbetet med appen har fungerat bra och resultatet är snyggt. Tieto CEM är en engagerad och pålitlig partner, säger Angelica Vidlund, Systemförvaltare på Tekniska verken.

Niklas Jägerklou

Jag berättar gärna mer om jobbet vi gjort.