Telia Company

Telia Company har över 20 000 medarbetare i nio länder, som alla bidrar till varumärket, the New Generation Telco. Företaget levererar förutsättningar för att skapa digitala ekosystem för privatpersoner och företag, uppkopplade lösningar och bidra till en hållbar digitalisering av samhället.

Behov

Telia Companys medarbetare måste kunna arbeta effektivt, modernt och över gränser. Företaget behövde hjälp med skapa en ny, digital arbetsplats där alla sömlöst och med hög informationssäkerhet skulle kunna nyttja Office365. Som ett led i utrullningen av Office365, såg Telia Company också möjlighet att kunna sänka kostnaderna för datalagring, och samtidigt frigöra kapacitet i sina egna datacenter.

Lösning

Utrullningen av de nya tjänsterna medförde flytt av stora informationsmängder till molnet, parallellt med att introducera nya arbetssätt. Tieto levererade smarta och kontrollerade migreringslösningar, och hjälpte dessutom till att utbilda, informera och lotsa användarna till nya beteenden.

Förändringarna för användarna kom dock först efter ett gediget arbete med de tekniska förutsättningarna, såsom att sätta upp strukturen för Azure AD, federera samtliga AD-kataloger, designa säkerhetsmodellen och accesspolicys.

Resultat

Telia Companys medarbetare kan nu på ett säkert sätt samarbeta både internt och med externa intressenter, oavsett enhet och var arbetet utförs. Nya samverkansytor i Teams, i kombination med andra Office365-tjänster som Stream, Planner och Yammer, har revolutionerat produktiviteten.

Ted Lagerström

Vill du veta mer om hur vi arbetar tillsammans med Telia?