Hos oss blir du delaktig i helheten

Vi tror att människor med ett genuint intresse som trivs med vad de gör har bättre förutsättningar att göra ett bra jobb. Därför bygger vi på TietoEVRY Customer Experience en kultur som präglas av delaktighet, gemenskap och transparens. Delar du vårt synsätt har vi plats för dig oavsett om du är generalist eller specialist.

Det börjar med kulturen!

Vi vet att en gemensam syn på mjuka värden lägger grunden för långsiktig framgång där alla ges förutsättningar att bli stjärnor! Vår framgång sitter inte i en eller ett par enskilda medarbetare utan i vad alla inom företaget tillsammans åstadkommer. Delar du vår filosofi och vår syn på hur vi vill vara gentemot varandra och mot våra kunder ges du alla möjligheter att forma din roll hos oss och fördjupa dig inom det du är bra på och intresserad av. Det är du själv som är bäst på att avgöra hur du bidrar mest till företaget.

Trivs våra medarbetare...

...så trivs våra kunder.

It's that simple!

Du blir klokare varje dag

Vi jobbar efter agila metoder, i både teamen, men även generellt. Vi strävar efter ständiga förbättringar och tycker att man måste få misslyckas för att kunna hitta den bästa vägen mot målet. Det relevanta är vad man lär sig av sina misstag och vad man gör för att förbättra sig. Vi tror på lyhördhet, tillit och ärlighet.  Alla personer är olika och vi vill ta vara på din passion för din yrkesroll, men också för dina andra hjärtefrågor. Vår utgångspunkt är att sunt förnuft gäller och vi vill att besluten tas av de som faktiskt sitter närmast problemet. 

Trivs du bidrar du

Trivsel är A och O för oss. Vi tillbringar mycket av vår tid på jobbet och då gäller det att skapa en så trivsam miljö som möjligt. Att förenkla och sätta lite guldkant på vår egen vardag ger otroligt mycket tillbaka i det dagliga arbetet. Hos oss tar detta bland annat utgångpunkt i regelbundna gemensamma aktiviteter och gemensamma belöningssystem. Vi tror också mycket på friskvård och att det inte bara leder till god hälsa utan även mycket trevligt umgänge, produktiva medarbetare och bättre balans mellan jobb och fritid.

Kompetensutveckling på dina villkor

Vi vet att innovation inte enbart bygger på hög kompetens. Innovation kräver kreativitet och det i sin tur föds i en välmående, engagerande och inspirerande miljö. Mycket av vår inspiration får vi dagligen från varandra, men även genom att delta på olika typer av evenemang. Våra Talks är inspirerande lunchföreläsningar som vi genomför varje vecka där våra olika team delar med sig av erfarenheter från projekt och spännande nyheter från omvärlden. Vi tror också på personlig utveckling och uppmuntrar varje individ att utvecklas efter sin egen passion och sina egna förutsättningar. Vi försöker ta vara på det som gör varje medarbetare unik.

Paula Penttinen

Nyfiken på att bli en i vårt gäng? Då vill jag gärna komma i kontakt med dig.