Contentful

Contentful är ett av marknadens mest populära headless CMS-verktyg. Den flexibla lösningen gör det möjligt att bygga digitala upplevelser genom att samla allt innehåll i en och samma hub.

I ett traditionellt CMS skapas, hanteras och lagras innehåll och samma system levererar och presenterar sedan innehållet. Ordet headless syftar istället på att CMS:et levererar information till ett annat system som presenterar informationen för besökaren via ett API.

Headless CMS är en term som idag har blivit allt mera vardaglig. Många ser fördelarna med ett verktyg utan begränsande ramverk som istället skapar oändliga möjligheter att bygga funktioner utanför den traditionella informationsstrukturen. Efterfrågan på flexibla lösningar blir allt mer vanlig från de som enkelt vill kunna hänga med i den snabbt föränderliga digitala världen.

Vad är Contentful?

Contentful är det nya sättet för företag och organisationer att arbeta med innehållshantering. På ett enkelt sätt går det att bygga skalbara, digitala upplevelser genom att samla allt innehåll i en och samma hub. Genom att strukturera innehållet kan det användas i alla digitala kanaler, om och om igen, i en formbar plattform som kan integreras med hundratals verktyg.

Till skillnad från traditionella CMS som du installerar och driftar, har Contentful allting lagrat i molnet. Det innebär att du som användare alltid har uppdaterat till den senaste versionen. Dessutom behövs bara en licens, oavsett hur många webbplatser och övriga digitala kanaler du använder innehållet i.

Med ett traditionellt CMS finns ofta möjligheten att utveckla nya funktionaliteter och integrera med andra verktyg men resultatet kan bli röriga lösningar som kan bli dyra att förvalta. En rörig eller komplicerad lösning kan resultera i långa laddningstider som kan bli kostsamt att åtgärda. Ett av de vanliga skälen till att företag och organisationer väljer att göra om sin sajt är just att den nuvarande är för långsam.

Vilka möjligheter har du med Contentful?

Den största möjligheten som medföljer vid valet av Contentful är flexibiliteten. Som utvecklare är du inte begränsad av några färdiga ramverk utan möjligheterna för vad plattformen ska innehålla bestämmer du som användare själv.

För den som arbetar med mycket innehåll skapar Contentful stora möjligheter att få en teknisk plattform anpassad efter just innehållet. Samma innehåll kan enkelt återanvändas i flera olika kanaler vilket skapar en enhetlig bild av ert varumärke. Ändringar av innehållet kommer slå igenom i samtliga kanaler vilket medför ett värde av kontroll av innehållet när allting finns samlat i en och samma källa.

Vidareutveckling och förändringar är också lättare att genomföra jämfört med ett traditionellt CMS. Till exempel går det att skapa en helt ny webbplats med ett helt nytt utseende utan att behöva göra någon utveckling i CMS-verktyget.

För vem passar Contentful?

Contentful passar inte för alla. De som är nöjda och uppnår sina mål med ett traditionellt CMS-verktyg och som ser färdiga mallar med trädstrukturer som fördelaktiga hjälpmedel behöver inte sträva efter ett headless-CMS.

Om något av följande alternativ stämmer in på er kan Contentful vara ett passande verktyg:

  • Organisationen behöver få ut innehåll snabbt i flera olika kanaler
  • Organisationen vill integrera sitt CMS med fler olika verktyg
  • Organisationen som arbetar med stora mängder innehåll
  • Organisationen arbetar med innehåll i flera olika kanaler
  • Organisationen har en mogen IT-organisation och vill snabbt kunna göra förändringar i sina digitala kanaler
  • Organisationer som idag lägger stora kostnader på underhållsarbete som inte genererar värde för slutanvändaren
  • Organisationer som idag planerar för en övergång till molntjänster

Alla projekt har sina behov och förutsättningar, och det går inte att ge en generell rekommendation för vilket CMS som passar bäst. Det ena alternativet ersätter inte heller det andra utan ett headless CMS som Contentful skapar möjligheten att utveckla lösningar efter olika behov. 

TietoEVRY Customer Experience har ett brett erbjudande av olika CMS. Vilken plattform som passar er bäst beror på era behov, krav och förutsättningar. Vi hjälper er gärna att utvärdera era behov.

Mats Lindblom

Vill du veta mer om hur vi arbetar med Contentful, eller några av våra andra plattformar vi kan erbjuda?