E-handel får affären att växa

Idag startar de flesta köpresor digitalt och förväntningarna på en bekväm och tilltalande e-handelsupplevelse finns i både våra privata och professionella roller. Med hjälp av en e-handelslösning anpassad efter era behov och era kunders förväntningar kan vi skapa en friktionsfri kundresa som leder till högre konvertering och större kundnöjdhet. 

En e-handels mål är i grunden försäljning av något slag och en framgångsrik e-handel behöver utgå från målgruppernas behov. Ett relevant innehåll skapar intresse och driver trafik till sajten. Ett lättillgängligt och väl beskrivet erbjudande ökar chansen att kunden stannar på sajten. En friktionsfri kundresa leder till en högre konvertering, och en relevant återkoppling och kommunikation efter köpet leder till högre återköpsfrekvens.

E-handel mot konsumenter (B2C)

E-handeln växer stadigt, och fler och fler varukategorier klickas hem från mobiler närhelst det passar konsumenten bäst. Det är nämligen bekvämlighet och tillgänglighet som driver e-handeln. Upplevelsen och utbudet bör vara densamma i alla försäljningskanaler, och allra helst bör kundresan hänga ihop oavsett var och när konsumenten interagerar med det säljande företaget.

Kundresan stannar inte vid upplevelsen i den digitala butiken, utan möjligheten att kunna styra var, när och hur leveransen ska ske och att detta löfte infrias är avgörande för att köpet ska upplevas som smidigt. Detta gäller även möjligheten att returnera varor på ett bekvämt sätt. För att skapa en framgångsrik kundresa krävs att vi förstår kunden, och att vi skapar goda förutsättningar redan från början, för att sedan ständigt förbättra upplevelsen.

E-handel mellan företag (B2B)

Vi är alla konsumenter. Detta gäller även professionella inköpare, och andra yrkesgrupper som är delaktiga i företagens köpprocesser. Vi bär med oss förväntningar på en bekväm och tilltalande e-handelsupplevelse in i våra professionella roller från våra privata erfarenheter. Idag finns det ofta ett relativt stort gap mellan den förväntningen, och vad företagen faktiskt erbjuder i form av digital försäljning till sina företagskunder. Detta leder till att allt fler företag strävar efter en mer konsumentorienterad upplevelse av webbshopen.

Men vad värre är, kunderna kanske aldrig ens tittar in genom ert digitala skyltfönster om ni inte spelar era kort rätt. De flesta köpresor startar digitalt med generiska sökningar kring teman, frågeställningar, material, produkter eller tjänster som köparen intresserar sig för, och de söker inte i samma utsträckning direkt efter specifika leverantörer eller varumärken.

Vi behöver alltså säkra ett relevant innehåll som erbjuder den information, kunskap och de värden som era tilltänkta målgrupper söker efter för att de ska hitta er. Företagskunder är ofta medvetna om exakt vad de behöver och vill veta i detalj vad ni erbjuder. De vill till varje pris undvika risk.

Den digitala kanalen kan också hjälpa er att hitta nya målgrupper, sälja direkt (gå förbi grossist- eller återförsäljarledet), nå nya marknader och öka servicegraden mot kund. Kunden vill inte vänta, utan förväntar sig omedelbar tillgång till information, möjlighet att genomföra transaktioner själv, och snabba svar på frågor.

E-handeln kan också hjälpa er i en förändringsresa mot mer automatiserade och digitaliserade processer som frigör tid till värdeskapande aktiviteter, och som höjer er interna produktivitet. Den potentiella vinsten är enorm; förbättrad lönsamhet, skalbarhet, nöjdare kunder, och ett mer attraktivt modernt företag som bättre klarar snabba förändringar i marknaden.

E-handeln är inte längre ett komplement till företagens traditionella försäljning utan en integrerad del av hur vi gör affärer. Era säljare och experter behöver fortfarande träffa kunder, inte för att genomföra transaktioner utan för fördjupade samtal som tillför värde, skapar förtroende och genererar kunskap om ert erbjudande. Kanske behöver experten finnas tillgänglig online via “live chat” eller finnas tillgänglig för ett digitalt möte?

Jesper Viktor

Vill du veta mer om hur vi arbetar med e-handel?