Employee Experience

Det nya normala i arbetslivet är att vårt behov av ett fysiskt kontor har minskat. Vi kan istället bestämma var vi vill jobba och även i stor utsträckning vilken tid på dagen. Vår övertygelse är att det är fokus på de anställda och att ge dem rätt verktyg och möjligheter som i framtiden kommer skapa bättre samarbete och produktivitet.

Omvärlden förändras löpande och våra kunder förväntar sig att vi snabbt både kan möta och överträffa deras förväntningar. Med en modern arbetsplats frigörs potential hos hela personalen och varje medarbetare för rätt förutsättningar på individnivå. Vi tror att merparten av de anställda idag är både vana och förväntar sig en välfungerande digital arbetsmiljö på sin arbetsplats. Frågan är bara om de verktyg och stöd som erbjuds lever upp till de behov och krav som ställs från medarbetarna?

Genom att utgå från medarbetarna och involvera dem när den digitala arbetsplatsen skapas, byggs en grogrund för en innovativ och flexibel arbetsmiljö. Motsatsen skapar istället ofta frustration och ger ineffektivitet när behov och digital arbetsmiljö inte möts.

De senaste årens snabba utveckling på området med nya digitala möjligheter och lösningar där t.ex. AI och maskininlärning gett upphov till nya mogna tjänster. Med digitala lösningar som Microsoft 365, Sharepoint och Azure har Microsoft fortsatt att driva utvecklingen på området. Det gör att de här plattformarna idag är både prioriterade och centrala i de projekt TietoEVRY genomför. Specialister inom de olika områdena parat med en status som Platinum certifierad partner med Microsoft, samt partner of the year 2020, gör att vi kan skapa unika och specifika lösningar baserade på de behov, processer och arbetssätt som finns på olika typer av arbetsplatser.

Vad vi gör:

 • Intranät
 • Portaler
 • E-tjänster
 • Digitala arbetsplatser
 • Dokument- och ärendehantering
 • Botar
 • Projekthantering
 • Förvaltningsutveckling

Några av de viktigaste plattformarna vi använder:

 • Azure
 • Sharepoint
 • Microsoft 365
Ted Lagerström

Vill du veta mer om hur vi arbetar med Employee Experience?