Förvaltning

Håll lösningen levande med vårt Trygghetsavtal

Er webbplats är nu lanserad och ni börjar växa in i lösningen. Det är först nu, när användarna säger sitt, som ni kan ni börja dra slutsatser kring vad som fungerar bra och mindre bra i lösningen. För att hålla webbplatsen levande och säkerställa nyttan med denna är det viktigt att löpande arbeta med uppföljning och förbättringar. Vi arbetar aktivt med er lösning och blir ett centralt stöd i uppföljnings- och förbättringsarbetet.

När ni börjar arbeta aktivt med er nya webbplats kommer ni upptäcka förbättringar som kan göras i takt med att er organisation och omvärlden utvecklas. Projektet går in i en ny fas som fokuserar på att hålla jämna steg med denna utveckling. Här bistår vi bland annat med:

  • Rådgivning
  • Underhåll
  • Uppföljning
  • Vidareutveckling
  • Trendspaning/Omvärldsbevakning

Trygghetsavtal

Vi har lång erfarenhet av förvaltning av webblösningar. Vårt förvaltningskoncept ”Trygghetsavtal” syftar till att ni som kund ska känna trygghet även efter lanseringen av er webblösning. Med vårt Trygghetsavtal behåller ni samma projektledare och team som har utvecklat er lösning även i förvaltningen. Fördelen är att ni behåller er upparbetade relation med de teammedlemmar som redan är insatta i projektet, vilket minimerar onödiga och kostsam överlämning eller kompetensöverföring och resulterar istället i en snabbare och smidigare service.

Vi genomför regelbundna kvalitetsuppföljningar vid våra förvaltningsmöten där vi tillsammans går igenom hur genomfört arbete och samarbetet i stort har fungerat. För att hålla en god framförhållning i vårt gemensamma arbete skapar vi även en bild av era behov inför kommande period. Effektkartan som vi tillsammans tog fram vid projektets början lever kvar och utgör ryggraden i all vidareutveckling av produkten. Målet är att vi tillsammans arbetar aktivt med er lösning och hela tiden gör den bättre istället för att genomföra omfattande och isolerade punktinsatser med långa intervaller.

En tidsaxel som visar på det positiva med löpande förbättringsarbete gällande ens webbplats.

 

Webbråd

Med vår tilläggstjänst ”Webbråd” går vi djupare in i er webblösnings förbättringspotential. Arbetet leds av våra webbstrateger tillsammans med kundansvarig och tekniskt ansvarig. Vi återkopplar till effektmålen i er effektkarta via t.ex. kvantitativ webbanalys och kvalitativa användarintervjuer. Våra certifierade webbstrateger stöttar er också gärna med sökmotoroptimering (SEO) och Google Adwords. Vi delar även med oss av relevanta trender och tips för att rådgöra vad ni kan ha nytta av. Vi stöttar er gärna också vad gäller era sociala kanaler och hur dessa på ett effektivt sätt kan integreras med och driva trafik till er webbplats. Med vår expertis och er verksamhetskunskap arbetar vi tillsammans fram ett underlag för hur utvecklingen av lösningen ska fortlöpa på bästa sätt.

Supportportalen

Inom vårt Trygghetsavtal är Supportportalen det centrala och gemensamma stödsystemet. Här ser ni era projekt som vi förvaltar, kontaktvägar per projekt och avtalsdokumentation. I Supportportalen registrerar och följer ni också era ärenden dygnet runt. Registrerade ärenden hamnar direkt hos ert team som tidsuppskattar ärendet. Därefter presenteras ärendets status samt planerat leveransdatum direkt i portalen. Slutligen kvalitetstestar vi resultatet innan ni kan acceptanstesta och godkänna ärendet.

Niklas Jägerklou

Hej! Som kundansvarig delar jag gärna med mig av hur vi arbetar för att följa upp och förbättra er lösning.