Intranät som gör er effektivare

Oavsett om syftet med ert intranät är att stimulera er säljkår till fler avslut, effektivisera samarbetsmöjligheterna över olika avdelningar eller förbättra den interna kommunikationen hjälper vi er till ett intranät med hög användningsgrad som bottnar i era förutsättningar.

Ett genomtänkt intranät skapar möjlighet för era medarbetare att jobba effektivare. Genom att förenkla den interna kommunikationen, öka transparensen och stärka samverkansmöjligheterna kan mycket dyrbar tid besparas och istället läggas på er kärnverksamhet.

Intranät med hög användningsgrad

Nyckeln till ett framgångsrikt intranät är att hålla det enkelt. Uttrycket ”Less is more” ljuger inte. Ett intranät introduceras ofta mot bakgrund av att man vill effektivisera delar i verksamheten. Alltför ofta blir slutresultatet tyvärr tvärtom – ett dyrt intranät med mängder av oanvända funktioner och låg användningsgrad som snarare förvirrar och gör arbetet ineffektivt för den enskilde användaren.

Anledningen till detta beror ofta på att man slarvat i förarbetet och att någon som sitter långt ifrån projektet fattar beslut om vad som är viktig information eller funktionalitet baserat på subjektiva antaganden. Man missar i sammanhanget en fundamental aspekt – användarna. Alla anställda har olika behov och förutsättningar sett till bland annat vilken roll man har och hur ens arbetsvardag ser ut. Många gånger har man en redan stressad arbetstillvaro och det man minst av allt önskar sig är att lägga tid på att lära sig ett nytt system.

Med en intern målgrupp som är diversifierad blir det kritiskt att kartlägga vilken som är den minsta gemensamma nämnaren för målgruppen som helhet. Att arbeta med användarintervjuer är en bra metod för att identifiera denna gemensamma nämnare som ska ligga till grund för hur intranätet utformas. Utifrån detta kan man sedan addera ytterligare funktionalitet som man vet har värde för delar av målgruppen, men det är då viktigt att man gör funktionen valbar för den enskilde användaren.

Startklar lösning med full kostnadskontroll

Så sänker vi tröskeln för användarna

Att skapa breda möjligheter till personalisering av innehåll och låta användaren själv bestämma vilka funktioner och vilket innehåll som skapar värde i dennes arbetsroll är A&O i ett uppskattat arbetsredskap eftersom intranätets innehåll då skapar förutsättningar för användaren att lösa sina problem, snarare än att störa användaren och därigenom skapa fler problem.

För att nå fram till ett intranät med hög användningsgrad är det också viktigt hur lösningens innehåll disponeras och presenteras. Ett luftigt men rikt och logiskt gränssnitt är viktigt. En konstruktiv genväg är att låna inspiration ifrån sociala medier och t.ex. låta intranätets startsida innehålla ett socialt flöde där användaren kan följa aktivitet från de kollegor man har beröringspunkter med eller intresse av. Genom att låna inspiration av vedertagna tjänster som många redan har ett invant beteendemönster med kan man kapa en del höjd på användningströskeln. Kan vi dessutom hitta relevanta sätt att implementera ett Gamification-koncept (införande av spelmekanismer) för utvalda delar i lösningen gör vi det dessutom roligare att använda lösningen och därmed ökar vi användarincitamenten.