Koncept och design

Strategin visualiseras

En snygg webbplats som inte uppfyller målgruppens behov kommer aldrig göra användarna nöjda. Att skapa en webbplats som är användbar och tillgänglig är A och O för att få en sajt som presterar.

Det första och viktigaste steget är att ta fram ett fungerande koncept. Utifrån strategin skapar vi wireframes, en form av trådskisser, som beskriver webbplatsens uppbyggnad. Wireframes är webbplatsens grundsten som visar hur de framtagna funktionerna ska visualiseras.

Användarvänliga webbplatser

Interaktionsdesign handlar om att skapa en användbar webbplats där besökarna enkelt kan hitta det de söker efter. Vi måste ställa oss frågan "Vilket syfte har målgruppen med besöket på webbplatsen?". Därefter kan vi skapa tydliga vägar för att målgrupperna enkelt ska hitta informationen de söker efter. Enkla flöden, tydliga ingångar och väl genomtänkt struktur är exempel på egenskaper som en webbplats behöver. Ofta handlar det om att skala ner innehållet och uttrycket "less is more" ljuger sällan.

Veta inte gissa

Om interaktionsdesignen fungerar eller inte, kan ett tränat öga ofta se. Med hjälp av tidiga användartester kan vi redan innan utveckling identifiera och åtgärda problem innan sajten börjar byggas. Detta sparar både tid och pengar.

Genom att ta fram interaktiva prototyper kan vi på ett enkelt sätt genomföra användartester tidigt. Under denna fas är även våra interna testare med för att upptäcka eventuella feltänk i kravfångst med så kallad torrtestning. Prototyperna hjälper oss att se om konceptet fungerar som det var tänkt och om funktionerna fyller sin uppgift. Det arbetet underlättar och är mer kostnadseffektivt när utvecklingen sedan tar fart.

Förstår man värdet av att arbeta användarcentrerat och ta fram lösningar baserade på användarnas mål, syften och behov så kommer man definitivt kunna ta fram långsiktigt hållbara digitala lösningar.

Sabrina Tönnkvist, Interaktionsdesigner

Idéer blir till verklighet

Konceptskisserna som tagits fram blir grunden när idéerna blir till verklighet genom den slutliga grafiska designen. Det är här vi sätter färg och form på webbplatsen utifrån wireframes och prototyper. Ett tilltalande utseende som speglar ert varumärke är viktigt för att skapa en konkurrenskraftig användarupplevelse. Färger som passar tillsammans i tryckt form passar inte alltid på webben. Därför är det viktigt att använda rätt färg tillsammans med en användbar typografi för att användaren ska få ett bra intryck. Den grafiska designen utgår från de tillgänglighetskrav som projektet har tillsammans med er grafiska profil.

När koncept och design är godkänd av dig som kund kan genomförandet av den slutliga produkten påbörjas. Koncept och design kommer att finnas med löpande genom projektet, för att ta fram wireframes och design i takt med vad som prioriteras.

 

Färdig design Wireframe

 

Delaktighet

Under framtagningen av koncept och design är det viktigt att ni som kund är med och bidrar med era önskemål och förväntningar. Vi arbetar agilt även under framtagning av koncept och design för att ni som kund ska kunna vara med och påverka i alla led. Ett nära samarbete under den här fasen har många fördelar. Ni får en direkt inblick i arbetet och kan redan från början vara med och påverka resultatet för att ni ska nå precis dit ni vill.

Cecilia Lagerquist

Hej. Som interaktionsdesigner berättar jag gärna mer om värdet av ett genomtänkt koncept.

Andra delar inom vårt erbjudande