Praktisk innovationsprocess

Pip – skapa konkreta lösningar utifrån abstrakta idéer

Har ni svårt att veta på vilket sätt er organisation kan dra nytta av den digitala utvecklingen för att bli effektivare och mer användarcentrerad? Kan era idéer fastna i långsamma processer och hindra er från att fullt ut hålla jämna steg med den digitala utvecklingen? Springer ni ibland på bollar som ni är osäkra på genererar något värde?

Praktisk innovationsprocess (Pip) är framtagen utifrån lång erfarenhet med utvärdering av idéer för att skapa lösningar som genererar värde. Tillvägagångssättet är brett och lättrörligt för att kunna utforska och definiera problemet för att förstå roten till detta. När problemet är definierat styr vi om fokus till att börja inventera potentiella lösningar. Pip hjälper er att hitta rätt problem och matcha det med rätt lösning just för er.

Pip är en flexibel process som lätt kan integreras i t.ex. en agil utvecklingsprocess för att säkerställa att man kontunerligt fortsätter skapa värde, även genom långa utvecklingsprojekt. Resultatet av ett Pip-arbete blir alltid en tydlig bild av vad nästa och efterföljande steg blir. Vad är det ni ska satsa på? Och vad är det ni inte ska satsa på för att investeringen ska ge bästa resultat och bidra till måluppfyllnad? Pip innebär att ni inte lägger onödig tid och pengar på idéer som det inte finns något behov av.

Vill ni testa något nytt men inte vet vilket värde det genererar?

Idag är användarnas förväntningar skyhöga på att kontakten med företag och organisationer ska vara problemfri och tjänsterna vi använder ska vara enkla att använda, förutsägbara, snyggt utformade och tillgängliga i flera olika kanaler. Att det finns en stort glapp mellan organisationen och användarnas syn på användarvänlighet speglas ofta i hur organisationen ser ut. Det funktionella och pålitliga i botten av pyramiden representerar stora utvecklingsteam och organisationer där design och interaktionsdesign ofta är en en-mansavdelning som kommer in sent i processen och då inte kan vara med och påverka från början. Detta gör det svårt för företag och organisationer att skapa användarinteraktioner som ligger i linje med användarnas förväntningar.

En viktig förutsättning för att vi ska lyckas leverera utefter användarnas förväntningar är att vi använder den data vi har tillgänglig om våra användares interaktion och beteende i våra kanaler. Att vi själva skulle veta vad som fyller användarnas behov är omöjligt. Vi kan inte själva ha kontroll över användarnas förväntningar men som tur är kan användarna, genom sitt beteendemönster, berätta det för oss – bara vi tar oss tid att lyssna. Annars finns det stor risk att användarna överger oss till förmån för våra konkurrenter.

I takt med att faktorer som kvalitet, pris och erbjudanden blir alltmer likriktade behöver företag och organisationer hitta andra saker att konkurrera med. Vi kommer såklart aldrig att komma ifrån faktorer som människors attityder och värderingar, men enligt undersökningar kommer ”customer success” eller kundnöjdhet framgent att bli en av de mest avgörande konkurrensfördelarna och därmed möjliggöraren för en sund organisk tillväxt.

Hur vi arbetar

UTFORSKA

Dokumentera nuläget, ta fram behovsanalys, kartlägg beroenden och roller i processer och flöden. Gå från ett Abstrakt och implicit behov hos de olika användarna, till ett Konkret och bekräftat behov. Tänk på att en elefant äts i många mindre tuggor. Bryt därför ner omfattande eller komplexa problem med många beroenden till mindre avgränsade delar. Avsluta processer och flöden som är kopplade till problem som inte är tillräckligt omfattande eller som inte finns i tillräckligt stor utsträckning.

DEFINIERA

Säkerställa användarnytta och verksamhetsnytta genom att prioritera behov samt identifiera områden och definiera mål. Gå från ett Abstrakt och stort problemområde till ett Konkret värdeområde med tydliga och definierade ramar. Avsluta vid identifierade beroenden som ligger utanför er kontroll.

INNOVERA

Skapa och testa koncept genom prototyper som speglar definierade antaganden och mål. Gå från Abstrakt lösning till Konkret koncept och design. Avsluta koncept som inte mottas väl av användarna.

UTVECKLA

Vidareutveckla konceptet till en pilot med design och riktig data som kan testas i större skala. Gå från Abstrakt design och prototyp till Konkret interaktiv produkt med riktig data som kan skalas upp och rullas ut i verksamheten. Avsluta de tester som inte når önskade resultat eller uppsatta mål.

Verkar allting solklart? Förmodligen inte. Processen kan appliceras på många olika typer av frågeställningar och lösa många olika problemtyper. Kontakta oss så berättar vi mer.

Cecilia Lindholm Kapetanakis

Jag berättar gärna mer om Pip och hur vi kan hjälpa er!

Webinar Praktisk innovationsprocess

Vill ni veta om Pip är något för er? I vårt webinar berättar vi bakgrunden kring Pip och ger insikter i hur Pip kan användas inom olika projekt.