Webbplats

Webbplatser med verksamhetsnytta

Webbplatsen är skyltfönstret emot er målgrupp och era användare och ska ha tydliga och mätbara effektmål så att man har möjlighet att följa upp och mäta nyttan man får ut av sin webbplats. Oavsett om ni söker en webbplats optimerad för handel, digital marknadsföring eller service tar vi fram er lösning med utgångspunkt i era och era användares behov och förutsättningar.

Er webbplats ska tjäna sitt syfte och oavsett om er målgrupp består av medborgare, potentiella kunder eller andra typer av besökare är webbplatsens uppgift att fungera som en förlängning från er till besökaren. Oberoende av syfte och mål är sajtens roll alltid att få besökaren att konvertera. Begreppet ”konvertering” har felaktigt blivit väldigt tätt förknippat med kommersiella syften. En konvertering innebär i själva verket att besökaren slutför en specifik uppgift på er webbplats. Det kan såklart handla om att besökaren avslutar ett köp, men det kan lika gärna vara att besökaren använder en specifik E-tjänst eller att användaren besöker en särskild sida på din webbplats.

Webbplatsens uppdrag

Alla webbplatser har den gemensamma nämnaren att de vill få besökaren att utföra en eller flera saker (dvs, konvertera). I det digitala bruset är det dock inte alltid så enkelt att få besökaren att interagera med och konsumera vår webbplats på det sättet vi vill. Det finns mycket som konkurrerar om våra användares uppmärksamhet, vilket ställer krav på oss att bli mer sofistikerade i hur vi jobbar med vår webbplats och mer relevanta i hur vi kommunicerar med våra användare på webben. Trots att vi har en definierad målgrupp är alla användare helt enkelt inte intresserade av samma sak och irrelevant innehåll blir istället ett stort störningsmoment som gör att besökaren snabbt tappar intresset.

Så blir vi relevanta och intressanta

För att säkerställa relevansen i interaktionen med våra användare finns det flertal hjälpmedel att använda. Stöd för att personalisera innehåll eller hela delar på webbplatsen är en hygienfaktor som gör det möjligt att presentera flera olika typer av budskap på samma sida. Man väljer att rikta ett av budskapen emot användare som man vet befinner sig i en relevant kontext för just det budskapet medan man döljer de andra. T.ex. kan det handla om att rikta specifika budskap eller erbjudanden emot besökare beroende på vilket typ av innehåll de tidigare konsumerat på er webbplats, utifrån geografisk position eller baserat på vilken enhet användaren besöker er webbplats med. Möjligheterna kring vilka premisser man kan basera personaliseringen på är i princip oändliga.

Nå mitt i prick genom A/B-tester och riktade budskap.

A/B test är ett effektivt hjälpmedel för att experimentera med olika varianter av innehåll för att öka webbplatsens konverteringsgrad. Ofta utgår man från vaga antaganden kring vilket innehåll som har bäst förutsättningar att få användaren att göra det vi vill. A/B test gör det möjligt att, för ett urval av besökarna, presentera flera varianter av samma budskap och sedan följa upp vilken variant som hade bäst utfall sett till ett förutbestämt mål.

Digital verksamhetsnytta

Genom att knyta ihop webbplatsen med andra digitala kanaler som t.ex. sociala medier skapas förutsättningar att driva relevant trafik till sidan. Kopplas dessutom interna verksamhetssystem som t.ex. ett affärssystem, CRM-system eller ett Market Automationsystem också ihop med webbplatsen blir webben ett verksamhetskritiskt system som på ett effektivt sätt utnyttjar användardata och därmed har förutsättningar att generera verksamhetsnytta på riktigt.

Jan Lindén

Hej! Jag lyssnar gärna till era behov och berättar mer om hur vi tar fram värdeskapande webbplatser till våra kunder.

Läs mer om våra andra lösningar