Digital strategi

Sätt fingret på syfte och mål med investeringen

Vi är måna om att ni ska få en bra webbplats, en webbplats som håller i längden och som uppfyller både verksamhetens och användarnas behov. Att jobba med behovsbilden tycker vi är en bra investering inför framtiden eftersom ni då kan lägga fokus på att ta fram rätt funktioner och innehåll framöver. Vi jobbar med metoder som effektkartläggning, kundresor och servicedesign.

Allt börjar med att tydliggöra vilket syfte och vilka mål man vill uppnå med sin webbplats. Detta är inte alltid så enkelt, men lugn – vi hjälper dig! Vi genomför intervjuer med nyckelpersoner inom verksamheten och identifierar detta tillsammans med er i workshopsform. För varje definierat mål fastställer vi även mätbara mål för att ni ska kunna följa upp och utvärdera nyttan av er webbplats över tid.

Användarna i fokus

För att webbplatsen ska fylla sitt syfte måste användarna vilja använda den. Genom att lära känna sina användare och lyssna till deras behov och drivkrafter kan användarmål definieras, och dessa kan i sin tur tjäna som kravställare för det vidare arbetet med koncept och interaktionsdesignen.

Vi intervjuar representanter från era tilltänkta målgrupper och sammanställer resultatet från intervjuerna i form av beteendegrupper och användarmål, vilket fungerar som input till lösningen och innehållet. Vi är alltid noga med att förankra och fastställa våra förslag mer er som beställare.

Vi jobbar också mycket med att användartesta lösningsförslag och innehåll eftersom vi anser att det är i användningen som nyttan uppstår.

Innehållet är A och O

Design och funktioner i all ära, men för att slutresultatet ska bli så bra som möjligt är innehållet A och O. Vi håller redaktörskurser både i själva publiceringsverktyget och kring innehållsarbetet och vi hjälper också till att ta fram relevanta redaktörsmanualer och riktlinjer för just er lösning.

Syns man inte så finns man inte

Miljoner människor vänder sig dagligen till sökmotorer för att få svar på sina frågor. Genom att ha en bra synlighet och relevans i t.ex. Googles söklistor syns ni väl för personer som inte redan känner till och besöker er webbplats.

Vi ser sökoptimering (SEO) som en kostnadseffektiv strategi för att generera värdefull trafik till er webbplats och vi hjälper er med att kontinuerligt följa upp och belysa utvecklingsområden och ta fram förbättringsförslag för att ni ska synas så bra som möjligt. Vi jobbar även med sökordsannonsering i Google Adwords och föreslår också hur er webbplats kan synliggöras i sociala medier.

Mätning för att utvärdera måluppfyllnad

För att er webbplats ska hålla över tid behöver den mätas och utvärderas för att kunna förbättras kontinuerligt. Utifrån era specifika mål med webbplatsen arbetar vi fram mätpunkter som kan sättas upp i analysverktyget Google Analytics. Via mätning hjälper vi er med att följa upp effekterna och värdet i olika förändringar och det skapar en trygghet att kunna följa upp målen då ni direkt kan se och förstå era besökares beteenden på webbplatsen.

Ni kanske också vill veta vilka sidor som är populärast utifrån trafik från sociala medier, hur besökarna rör sig på webbplatsen eller hur olika steg i ett specifikt formulär presterar? Detta och mycket mer hjälper vi er att mäta och följa upp genom Google Analytics.

Kugghjul i olika färger som klaffar

Pip – skapa konkreta lösningar utifrån abstrakta idéer

Har ni svårt att veta på vilket sätt er organisation kan dra nytta av den digitala utvecklingen för att bli effektivare och mer användarcentrerad? Kan era idéer fastna i långsamma processer och hindra er från att fullt ut hålla jämna steg med den digitala utvecklingen? Läs mer om vår Praktiska Innovationsprocess och ta del av vårt webinar.

Andra delar inom vårt erbjudande