Utveckling

Webbplatsen tar form

I det här steget bygger vi, utifrån strategi- och designarbetet, er nya webb, app eller intranät. Uppsättning av servrar, installation och konfiguration sker och sidmallar utvecklas. Arbetet med att testa webbplatsen löper under hela projektets gång för att kvalitetssäkra krav och förväntningar.

Arbetet drivs agilt så att ni som kund under hela genomförandefasen får vara delaktiga och prioritera utvecklingen av funktionerna efter era önskemål. Tillsammans planerar vi arbetet i ett antal tidsboxar (sprintar) och efter varje avslutad tidsbox levererar vi resultat till er som ni acceptanstestar. En tidsbox är teamets arbetsintervall som vanligtvis pågår två veckor. Varje tidsbox inom projektet fylls med så många av de högst prioriterade önskemålen som ryms inom intervallet sett till den hastighet som teamet håller.

Designen får liv

Utifrån konceptet och de uppsatta målen skapas en önskelista (backlogg) med alla basfunktioner som ska byggas. Under hela utvecklingstiden genomförs interaktionsdesign och design löpande för att vidareutveckla konceptet med ytterligare wireframes och designskisser utifrån vad som prioriteras. Utvecklingseamet fördjupar sig i de framtagna skisserna för att på detaljnivå veta vad som ska byggas och testas.

Utveckling tillsammans

Ni som kund är med och bestämmer vilka funktioner som ska prioriteras inför varje tidsbox. Resultatet levereras löpande vilket har många fördelar, t.ex. att ni kan vara med och påverka resultatet och tidigt lär er funktionerna. Funktioner som från början önskades kan i ett nytt perspektiv prioriteras bort och nya önskemål kan tillkomma. Utifrån vår kunskap och era insikter om er organisation skapar vi tillsammans ett resultat som uppfyller era mål och genererar verksamhetsnytta.

Ren kod

Vårt mål är att koden vi producerar ska vara så ren och enkel som möjligt för att optimera prestanda och underlätta framtida underhåll. För oss är det också viktigt att skapa ett tydligt redaktörsgränssnitt. Ett användarvänligt CMS-system med enkla lösningar ska underlätta för redaktörerna att arbeta med webbplatsen.

Kvalitetssäkra en webbplats

Test är en kvalitetsförsäkran på att förväntningar på webbplatsen uppfylls korrekt. Att era besökare får rätt upplevelse av lösningen är vår högsta prioritet och därför lägger vi stort fokus på att testa ur användarnas perspektiv. Våra testare kvalitetssäkrar varje funktion och önskemål för att säkerställa att ni får en väl fungerande produkt. Med testarnas kritiska användarögon under hela projektets gång vet vi att lösningens kvalitet kan garanteras. Vid varje leverans ska ni som kund acceptanstesta funktionen för att säkerställa att produkten är enligt er beställning.

Vad får ni?

Resultatet vi levererar är en kvalitetssäkrad webblösning som ni fått vara med och påverka under hela projektets gång. Utifrån er specifikation av verksamhetens behov och önskemål skapar vi en skräddarsydd lösning för just er. Vi arbetar alltid tätt tillsammans med våra uppdragsgivare och kunden har direktkontakt med teamet. Under förvaltningsfasen efter projektets slut behåller ni samma team som i projektet. På så sätt sparas både tid och pengar eftersom teamet redan är insatta i projektet samt era behov och förutsättningar.

Victor Olsson

Hej! Som utvecklare berättar jag gärna mer om hur vi omsätter ert koncept till en färdig och hållbar lösning som ni kan växa i.