Sabrina Tönnkvist

Interaktionsdesigner

Roll

Sabrina arbetar som interaktionsdesigner. Det innebär bland annat att försöka förstå användare, och deras beteenden, vad som gör att de väljer att använda en tjänst framför en annan liknande. Att ta fram flöden, navigation och struktur. Och att utföra användartester för att säkerställa att man strävar åt rätt håll, och få möjlighet att förädla leveransen. Men framför allt så ser hon det av stor vikt att generera ett värde, både för kunden och dess användare. När hon förstår både kunden och användarnas syfte och behov, så knyter hon ihop dessa komponenter på ett vis så att de matchar varandra.

Brinner för...

Sabrina brinner för att ta fram bra UX. Men bra UX för henne innebär inte bara att det hon faktiskt producerar digitalt, det vill säga det gränssnitt som kundens användare möts av, uppfyller de krav som finns och lite till. För Sabrina löper bra UX som en röd tråd genom ett helt företag eller organisation, från första kontakt till att användarens syfte med besöket är uppfyllt.